Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Januari 2023

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Un goei vrouw

Door de eeuwen heen is er altijd praat geweest over vrouwen. En helaas, vaak negatief. Zo in de trend van: het recht van de vrouw is het aanrecht. Of, zoals ik het een tonprater met carnaval al eens heb horen verwoorden: Ik heb een heel goei vrouw! Is er nog iemand die een heel goei vrouw zoekt?

Nou moet ik zeggen dat onze maatschappij nog tot enkele decennia geleden zich ook schuldig maakte aan het discrimineren van vrouwen. Of niet soms? Denk maar aan het feit dat meisjes werden ontslagen als ze gingen trouwen! En daarna niet meer mochten werken. Je reinste discriminatie toch? In onze ogen van nu: ja! Maar toen vonden we het eigenlijk maar heel gewoon.
De slogan van Philips was toen ook: Philips vraagt meisjes; niet: Philips vraagt vrouwen.

Of nog een grotere vorm van vrouwendiscriminatie: Na haar huwelijk was de vrouw handelingsonbekwaam! Ze mocht dan zelfstandig geen besluiten nemen. Als een echtpaar een huis wilde kopen moest de man daarvoor tekenen; ook voor de hypotheek. De vrouw mocht meekijken, als ze er al bij was. Maar het was de beslissing van de man. Dit duurde tot de jaren ’60 van de vorige eeuw! Nog maar amper 60 jaar geleden!

Toen wij besloten dat ons gezin volledig was ging mijn vrouw naar de huisarts om dat te bespreken. Het eerste wat de goede man zei was: dan praten we daar een keer over met uw man erbij!
Mijn vrouw wist hem wel te overtuigen dat dat niet nodig was. Wij hadden het samen al besproken.
Ook het vrouwenkiesrecht is er nog niet zo lang en in het kabinet kwamen ze nog pas veel later. Marga Klompé was in 1956 de eerste vrouwelijke minister; daarvoor en ook nog jaren na haar ministerschap waren het toch de mannen die de dienst uitmaakten. En Marga deed datgene waarin vrouwen goed zijn: verbinden en zorgen. Zij bracht letterlijk de verzorgingsstaat tot stand. Voerde ‘vadertje’ Drees in 1947 de voorganger van de AOW in, onder Marga Klompé kwam daar een voorziening voor mensen die buiten het arbeidsproces geraakten bij. En ook de volksgezondheid werd helemaal haar ding.

Gelukkig hebben we nu meer vrouwen dan mannen in ons polderkabinet. Maar dat heeft heel lang geduurd. Er werden wel steeds meer vrouwelijke ministers aangesteld; twee, drie, vier tot 5 in 2003. Maar er kwamen ook steeds meer ministeries, dus de verhouding m/v ging er nauwelijks op vooruit. Pas onder huidige premier Mark Rutte liep die verhouding op naar (bijna) 40%.

Ik kwam op dit verhaal toen ik recent een ouder echtpaar in de auto had. De man kwam met de stelling: een goeie vrouw kan haar man de illusie geven dat hij de baas is.

Ik heb een goeie vrouw. Ik hoop haar nog heel lang voor mezelf te mogen hebben.

Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2023,

Martin