Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Oktober 2021

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Investeren in klimaatbestendige toekomst

De regering investeert 6,8 miljard in het verduurzamen van Nederland en 250 miljoen euro in maatregelen tegen droogte. Dat blijkt uit de Miljoenennota. De waterschappen zien deze aandacht voor klimaatverandering als een bevestiging van de urgentie hiervan, maar benadrukken wel dat er extra rijksgeld nodig is voor decentrale overheden om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen. De waterschappen investeren komend jaar zelf 1,8 miljard euro in de zorg voor veilige dijken, schoon en voldoende water.

Hoewel de begroting in afwachting van een nieuw kabinet een voortzetting van lopend beleid is en grote beslissingen nog uit de weg worden gegaan, laat de regering met deze investeringen wel zien dat het veranderende klimaat op de agenda staat.
Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Klimaatverandering is voor de waterschappen geen toekomstscenario, maar dagelijkse praktijk. Dat heeft de watersnood in Limburg wel aangetoond. Na drie extreem droge zomers hebben we nu een zomer met extreme wateroverlast door hoosbuien en hoge rivierstanden achter de rug. Door slim peilbeheer, de aanleg van regenwaterbuffers en het gezond maken van de bodem werken de waterschappen aan het opvangen van de gevolgen van extreem weer.”

Harde keuzes maken
Van der Sande: “Dat het Rijk 250 miljoen euro beschikbaar stelt voor maatregelen tegen de droogte in het Deltaprogramma Zoetwater, is een goed signaal. Het kabinet maakt alleen nog geen harde keuzes in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het is erg belangrijk dat dit aan de formatietafel wordt opgepakt. Om toekomstige schade te beperken is het nodig dat overheden water sturend laten zijn voor de ruimtelijke inrichting.”

Structureel inzetten
“Het is belangrijk dat een nieuw kabinet na de noodklok van de overstromingen in Limburg doorpakt. Deze extreme wateroverlast kan overal plaatsvinden. We roepen dan ook op om investeringen in het aanpassen aan weersextremen een structureel karakter te geven,” aldus Van der Sande.