Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

November 2019

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
Ga naar elz.nlOver gezondheid en welzijn

Wat heb je nodig om lekker in je vel te zitten?

Thema-avond ‘Positieve Gezondheid’ op 14 november

Achtse Barrier telt heel wat sociale activiteiten die ervoor zorgen dat mensen zich prettiger en sterker voelen. Denk aan samen koffiedrinken, handwerken en wandelen. Maar spreekt dit iedereen aan? Welke wensen hebben jongeren, dertigers en veertigers? Zijn er senioren met hele andere behoeften? Hierover gaan we op 14 november graag het gesprek aan. Samen maken we onze wijk gezonder!

Wanneer zit je lekker in je vel? Dat heeft vaak meer te maken met ‘welzijn’ dan met lichamelijke gezondheid. Veel mensen voelen zich gezonder als ze fijne sociale contacten hebben, betekenisvol kunnen zijn, geestelijke rust hebben en zich niet continu zorgen hoeven te maken over bijvoorbeeld de financiën. Deze andere, brede manier van kijken naar gezondheid noemen we Positieve Gezondheid. De zorg- en hulpverleners in onze wijk omarmen deze visie en willen zoveel mogelijk wijkbewoners hierbij betrekken.

Blik op de wijk
In november vorig jaar was er in De Mortel een eerste bijeenkomst over Positieve Gezondheid. “Toen hebben we algemene uitleg gegeven over deze nieuwe kijk op gezondheid”, vertelt wijkverpleegkundige Inigo Hessing. “Nu gaan we de blik op de wijk richten: wat sluit in Achtse Barrier al aan op Positieve Gezondheid, wat missen mensen en wat kunnen we daar samen aan doen?”

Wie zijn erbij?
Inigo is een van de deelnemende zorg- en welzijnsprofessionals op de thema-avond. Ook de huisartsen Hub Thijs en Saskia de Mol, buurtverbinder Wendy Boeijen, Corina Martin (Elz’ en Buurtplein Achtse Barrier) en Christel Roos (praktijkmanager huisartsen gezondheidscentrum Artois) geven toelichting én dagen u uit om met wensen en ideeën te komen. Christel benadrukt dat iedereen welkom is. “Je hoeft echt niet vorig jaar te zijn geweest. We laten de belangrijkste elementen van Positieve Gezondheid nog een keer zien, waaronder het ‘spinnenweb’, en verbinden die aan de wijk.”

Over het spinnenweb
Het model van Positieve Gezondheid (het ‘spinnenweb’) omvat zes onderdelen: zingeving, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Aan elk onderdeel zijn zeven korte vragen gekoppeld.

Als je die vragen voor jezelf beantwoordt, krijg je een goed inzicht in je leven. Waar loopt het goed en waar niet?
Vervolgens kun je bekijken wat je wilt aanpakken, zelf of met hulp van anderen. “Dat hoeft niet per se het minst scorende onderdeel te zijn”, geeft Inigo Hessing aan. “Het gaat erom dat je iets aanpakt dat je zélf graag wilt verbeteren.”
Tijdens de thema-avond wordt duidelijk uitgelegd hoe je het spinnenweb invult. Vervolgens kan iedereen dit thuis op z’n gemak doen.

Samen in de wijk
Soms lukt het om zelf ergens mee aan de slag te gaan, maar vaak is het fijn om ondersteuning te hebben. Als het om welzijn gaat, hoeft daar niet per se een professional bij betrokken te worden. “Vooral de ontmoeting met medewijkbewoners levert veel op”, is de ervaring van Inigo en Christel. Daarom is het belangrijk om samen te bekijken wat er op dat gebied al ‘te halen valt’ in Achtse Barrier. Het nieuwe digitale Buurtplein speelt hier een belangrijke rol bij. Ook hierover wordt op 14 november volop uitleg gegeven. Vervolgens zoomen we in op activiteiten die er (nog) niet zijn, maar waar wel behoefte aan is.

Misschien kunnen we meer doen rondom ‘zingeving’? Of op het gebied van mentaal ‘meedoen’? We horen het graag!

Praat mee op de thema-avond van 14 november!

  • De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum De Mortel. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur.
  • Vooraf aanmelden stellen we op prijs,(via wendyboeijen@gmail.com) maar is niet verplicht.
  • Op het digitale buurtplein www.achtsebarrier.nl staat onder het kopje ‘Uitgelicht’ meer informatie over Positieve Gezondheid en over het ‘spinnenweb’.
  • Met vragen kunt u altijd terecht bij de inloop in De Mortel, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Of u stuurt een e-mailtje naar bureau@elz.nl.