Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Mei 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Het FinFonFeest komt er weer aan

Op de laatste zondag van augustus, de 25e, wordt er weer door de FinFon en het LTAB een vintage markt gecombineerd met een open dag georganiseerd.
Het LTAB heeft een aantal kramen buiten op de markt gereserveerd en een aantal kleinere kraampjes in De Mortel.

Deze kramen worden gratis beschikbaar gesteld aan organisaties/bedrijven of personen die van belang zijn voor de leefbaarheid, het milieu, de gezondheid en veiligheid in onze wijk en voor zijn bewoners.
Organisaties, bedrijven of personen die zich herkennen in de boven genoemde doelstellingen van het LTAB en die het publiek willen informeren over nieuwe ontwikkelingen en/of mogelijkheden worden uitgenodigd om zich aan te melden op opendag@ltab.nl of finfon@ltab.nl.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er vanuit de kramen van het LTAB directe verkoop plaats vindt.

LTAB