Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
April 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Goede raad is niet duur

Hebben jullie op de quizavond ook zo lekker zitten puzzelen? Nou, bij ons was het een vrolijk gekkenhuis. En ja, dan krijg je natuurlijk van die situaties dat men elkaar de weg naar het antwoord probeert te geven. En zoveel hoofden, zoveel meningen.
Zij die al langer in de wijk wonen, wisten natuurlijk allemaal het antwoord op de vraag uit 1979, nu ruim 40 jaar geleden. Wat werd er in welk gebouw in gebruik genomen en wie stelde wat beschikbaar? Nou, dat was toch nog een klus. Allerlei gebouwen werden voorgesteld, van de gymzaal in de Bordeauxlaan en de tijdelijke container-apotheek in de Artoislaan, tot het Bisschop Bekkerscollege en het Philips Servicecentrum. Ook de opening van Jeugdhonk De Wiek kwam voorbij. En de opening van de dierenartsenpraktijk van Nico Soepnel.
Allemaal mogelijkheden, maar niet goed. Maar in 2005 hebben onze webmasters voorzien dat we in 2019 het antwoord op zouden willen zoeken in… jawel, ons eigen Brierke. En daar hebben we het antwoord gevonden. En nog wel in het eerste nummer met die nieuwe naam. De eerste nummers werden uitgebracht onder dit logo.
En in het maartnummer van 1979 lezen we: Op 9 februari werd de Centrale Antenne Inrichting in Achtse Barrier in gebruik genomen. Bij die gelegenheid kreeg Jeugdhonk De Wiek de eerste gratis aansluiting. Philips Nederland stelde tijdelijk 9 tv-ontvangers en 1 FM-radiotuner ter beschikking om de kwaliteit van het signaal te testen. Zo, 10 quizpunten binnen.
Trouwens, ook zonder de vragen van de Quiz is het leuk om eens door het archief te bladeren. Ik was al lang weer vergeten dat we indertijd ook fungeerden als oppas-infopunt. Alle namen en telefoonnummers van jongelui die wel een avondje op onze kinderen wilden passen stonden gewoon in ’t Brierke. Moet je vandaag nog eens om komen.
En ik moest toch weer opnieuw glimlachen om onzen Driek die een tijdlang elke maand zijn ‘Kijk op de Wijk’ gaf in zijn niet mis te verstane dialect.
Maar binnenkort komt er opnieuw een ‘Kijk op de Wijk’ uit, maar dan als nieuwsbrief van het Buurtplein. En het mooie is dat je zelf aan kunt geven welk genre berichten je wilt ontvangen, zodat je niet alles hoeft te lezen. Triomf der Techniek op www.achtsebarrier.nl.
Ook een hele goede raad komt deze maand van onze kersverse wijkbrigadier: Als je je wilt voorbereiden op een criminele carrière is het goed om het ‘Handboek voor de Verdachte’ eens aandachtig door te lezen.
Veel leesplezier, ook met alle andere artikelen.

Martin