Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
April 2016
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Wijk (weer) in ontwikkeling

In 1980 zijn wij in de gloednieuwe wijk Achtse Barrier komen wonen. Alles was nieuw aangelegd. Straten van mooie rode betonklinkers, witgrijze trottoirbanden en kinderkopjes voor de parkeerplaatsen. Ik vond dat heel slim. Sommige auto’s knoeiden een beetje met hun kostbare olie en dat trok dan niet in die keiharde kinderkopjes, maar liep er overheen en langs af.
Al gauw hadden wij onze draai gevonden en konden we sociale contacten op gaan bouwen. Er was OVA, OJA, OPA en ook OKA was er toen al! Van die vier is nu jammer genoeg alleen OKA en OPA nog over. De OJA (Open Jongeren Aktiviteiten) werd opgeheven bij het open gaan van De Mortel, en ook OVA (Open Volwassenen Aktiviteiten) ging ter ziele wegens gebrek aan opvolging.

Nu, na zesendertig jaar is het alsof de wijk opnieuw in ontwikkeling komt. Er zijn allerlei, heel erg leuke initiatieven die ons leven zullen gaan veraangenamen. Hadden we tien jaar geleden een eetpunt in De Mortel; na enkele jaren werd dat, onder invloed van de warenwet, opgeheven. En zie: vorig jaar begon een groep wijkgenoten met een veel leuker initiatief: Schuif aan en eet mee. Het voorziet in een behoefte en slaat erg aan bij veel wijkgenoten.

Was het vroeger aan de bewoners zelf om hun eigen straatje schoon te vegen, in de haastige tijd waarin we nu leven wordt dat wel eens een enkele keer vergeten. De gemeente komt met schoonmaakploegen om te vegen en onkruid te wieden, maar op eigen initiatief maken de wijkbewoners er nu iets extra fraais van, via Adopteer een straat.
De Open Volwassenen Aktiviteiten (OVA) van indertijd vindt in de OAAB nu een volwaardige en uitgebreidere opvolger. Misschien komt het daar ook nog eens tot een wijkbarbecue.

Maar ook de gemakken van de eenentwintigste eeuw krijgen een bestemming in de wijk. Een aantal wijkbewoners werkt aan een digitaal wijkportaal, zeg maar een marktplein, waar we elkaar virtueel kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen werken aan een nog grotere samenhang in de buurten.
Het is de bedoeling dat straks iedereen daar gebruik van kan maken. Ook de digibeten onder ons. Je kunt het een beetje vergelijken met Facebook en Marktplaats, maar dan alleen voor Achtse Barrier en ook dusdanig veilig dat straks niet de hele wereld en omstreken weet waar je woont en wanneer je jarig bent.

En wat betekent OPA? Dat is de nog steeds succesvolle Oud Papier Aktie, indertijd opgezet om de activiteitengroepen wat extra werkkapitaal te bezorgen. Daarvoor zorgt ook de SFWAB, Stichting Financiën voor Wijkactiviteiten Achtse Barrier via de donateursactie.

Ik hoor de taalkundigen onder u al zeggen: Aktiviteiten moet met een C! Klopt. In 1980 mocht men het naar keuze met een C of met een K schrijven, maar in het groene boekje van 2000ennogwat is de C teruggekeerd als enige juiste. Maar in de eigennaam blijft de K natuurlijk gewoon gehandhaafd.

Martin