Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Maart 2016
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Van werkgroep geluidshinder en milieu

Luchtmeting Biarritzplein
Op woensdag 24 februari hebben wij een gesprek gehad met de gemeente Eindhoven over het meten van de luchtkwaliteit op het Biarritzplein. Dit zou dan vergeleken kunnen worden met de situatie van na de ombouw van het plein.

Volgens de gemeente is een korte meetperiode niet zinvol, omdat bij het meten de weersomstandigheden dan teveel invloed hebben. Omdat de situatie op het Biarritzplein niet wezenlijk veranderd hebben we besloten om van deze metingen af te zien.

Inspreken bij gemeenteraad Best
Wij mogen inspreken bij de gemeente Best over de structuurnota buitengebied.
Hierin staat tot ons grote verdriet dat er meerdaagse evenementen zouden moeten kunnen plaatsvinden op Aquabest en dat ze misschien ook tot 01.00 uur zouden mogen gaan duren.
We houden u op de hoogte.

Zie www.ltab.nl voor de laatste info.

Werkgroep Geluidshinder en Milieu