Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Maart 2016
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Vervolg mantelzorgmiddag november
Op woensdag 23 maart hebben we samen met de Rode Kruis, Zuidzorg bureau Cement en WIJeindhoven (en misschien nog meer organisaties) een middag gepland onder andere over het herkennen van (beginnende) dementie. Informatie hierover vindt u elders in dit en in het vorige ‘t Brierke. Heeft u hier nu al vragen over? We kunnen ze volledig anoniem beantwoorden en anders meenemen in die middag. Geef u op bij Wendy of Inigo.

En verder
U bent van harte welkom bij onze activiteiten. Tenzij anders vermeld vinden deze plaats in De Mortel. Rookvrij is er van 13.30 - 16.00 uur weer veel te doen: Zie de agenda elders in ’t Brierke.
Goed nieuws: we hebben geen wachtlijsten meer. Dus u kunt direct weer deelnemen aan (dubbeltjes)kienen, kaarten(maken), biljarten, wandelen (gezond en gratis!), leesclub, koersbal, spinnen en motorclub. Zie ook www.ltab.nl.

Kienen 11 maart
Maak van vrijdag een geluksdag en kom kienen. U kunt om 13.30 uur bij ons in De Mortel terecht.
We kienen in principe elke tweede vrijdag van de maand: 12 februari, 11 maart enz. enz.

Kaarten/sieraden maken
Let op: het is eens in de twee weken (de even weken). En er is voldoende plaats!!
Volgende datums 9, 23 maart, 6 april enz. Inlichtingen bij Hetty: 241 92 92.

Recent opgestarte activiteiten
De motorclub is alweer een nieuwe toertocht aan het voorbereiden.

Er zijn twee nieuwe spinnewielen aangeschaft dus u kunt gaan spinnen (met wol) en meedoen aan motortoertochten.
André en Erica kunnen u er alles over vertellen.
Verdere informatie via onze Wilma 242 63 66 of ons e-mailadres.

Wandelen
Wandelen op vrijdag kan 1 uur (Tineke 242 42 08) of 2 uur (Liesbeth 242 60 64).

Vragen?
Voor al uw vragen betreffende onze activiteiten en met suggesties kunt u terecht in de zaal tijdens de activiteiten, via Wilma 242 63 66 of via oaab.achtsebarrier@gmail.com.

Ook in het Steunpunt dinsdagmorgen tussen 10 en 11 uur kunt u bij ons terecht.