Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Maart 2016
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

AZC Ja of Nee?...Vervolg

AZC Ja of Nee?
Dat kopte wij in het januarinummer van dit blad. De aanleiding en reden van dit artikel is ruimschoots uitgelegd. In verband met de beperkte ruimte kon niet het hele artikel geplaatst worden en werd er verwezen naar de website waar de volledige tekst was opgenomen. Het niet geheel plaatsen van het bericht heeft bij sommigen tot verwarring geleid.

Op het speciaal daarvoor ingestelde e-mailadres zijn slechts 5 reacties binnengekomen. Dit waren in meerderheid positieve reacties voor handhaving van het AZC.
Het was en is ook niet onze bedoeling om het AZC weg te krijgen maar eerder om duidelijke afspraken te maken voor de periode als er geen AZC meer nodig zou zijn. In sommige gevallen kreeg het leefbaarheidsteam het verwijt dat zij beslissingen namen voor de bewoners. Echter het tegenovergestelde is waar. Het was ons er juist aan gelegen dat de bewoners van onze wijk het laatste woord zouden hebben in dit. Wij als LT kunnen hierin geen beslissing nemen, hooguit de algemene belangen behartigen. Dat is ons gelukt.

Uit het Eindhovens Dagblad heb ik vernomen dat er deze maand een enquête gaat plaatsvinden omtrent de beleving van de bewoners met betrekking tot het AZC. Naast het artikel in dit blad hebben wij een brief geschreven aan de overlegpartners en aan onze gekozen volksvertegenwoordigers. Wij wilden hierin de aandacht vragen van iedereen om vooral de belangen van alle bewoners goed te behartigen.
Wij hebben met enkele politieke partijen een goed overleg gehad. En nogmaals, wij als LT blijven een neutrale opstelling inzake het AZC innemen.

Wij hebben onze inspanningen samen met de bewonersgroep ABNO gedaan. Echter dit stuk is uitsluitend uit de visie van het Leefbaarheidsteam geschreven.

Gezocht: Jurist
Sporadisch komt het voor dat wij als leefbaarheidsteam onze bedenkingen hebben bij bepaalde zaken. Of wij tegen dit soort zaken iets moeten ondernemen is voor ons vaak een moeilijke beslissing. Wij zoeken daarom een jurist die ons op vrijwillige basis af en toe van adviezen wil voorzien hoe wij moeten omgaan met juridische vraagstukken.

Denk bijvoorbeeld aan bezwaren tegen overlast van Aquabest, bestemmingsplannen, veiligheidsplannen van het industriepark, vergunningen e.d. De verwachting is dat dit een tot drie keer per jaar voor komt. Bent u jurist, woont u in deze wijk en wilt u zich een paar uurtjes per jaar inzetten voor het algemeen belang stuur dan een mailtje naar voorzitter@ltab.nl.

Wij zijn u zeer dankbaar.

Frank de Bie,
Voorzitter LTAB