Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
September 2015
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Buurtplein

Als ik in de supermarkt loop, zie ik steeds weer mensen die elkaar tegenkomen en dan even een praatje maken. In de volksmond heet dat buurten. Ook op het plein voor de winkels of op het parkeerdak staan mensen gezellig te kletsen. Eigenlijk overal waar mensen elkaar treffen, ontstaan van deze buurpraatjes.

Ik weet uiteraard niet precies waarover die gesprekken gaan, maar uit de flarden die je soms opvangt, blijkt vaak wel dat mensen daar zin in en behoefte aan hebben. Effe bijkletsen zullen we maar zeggen. Ook ik ontkom er dikwijls niet aan en val van het ene contact in het andere. Maatschappelijke betrokkenheid is een groot goed in onze bagage.

Een aantal betrokken mensen in onze wijk zijn momenteel druk bezig om dit buurten nog verder uit te breiden en ook te vergemakkelijken. Maar niet alleen het buurten, het moet een ontmoetingsplaats worden voor alle wijkbewoners die iets te melden of te vragen hebben.
Dus als je een straatfeest wilt organiseren of een wandeltocht, als je iemand zoekt om eens gezellig te gaan winkelen of een weekje op vakantie te gaan, als je even een kruiwagen wilt lenen of hulp zoekt bij het snoeien van die grote struik in je tuin, alles kun je melden op dit ‘digitale buurtplein’, want daarover hebben we het.

Hoe moet zo’n buurtplein er uit zien? En, nog belangrijker: Wat moet er op?

Marktplaats.nl is een heeeel groot prikbord voor allerlei zaken in heel Nederland. Is een marktpleintje op ons buurtplein een idee? Wikipedia werkt wereldwijd, maar geeft geen antwoord op de vraag of je mag vissen in de Groote Beek, of waar de hondenuitloopterreinen zijn in onze wijk.

Onze gezondheidsdienst Elz’ wil ons graag tegemoet komen in de vragen van medische aard. Ook persoonlijke vragen aan arts of praktijkondersteuner en hun antwoord daarop, als uitbreiding en aanvulling op het telefonisch spreekuur, behoren tot de onderwerpen die in het team op tafel liggen. Daarvoor moet er dan een ‘apart kamertje’ komen om onze privacy te bewaren.

In de loop van deze maand wordt er u een enquête aangeboden, die uw wensen moet inventariseren. Zo hoopt de stuurgroep om een platform op te kunnen richten waarvan alle wijkbewoners gebruik kunnen maken en die een duidelijke meerwaarde biedt aan de wijk en de onderlinge betrokkenheid van de bewoners vergroot.

Martin