Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Oktober 2014
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Uitdaging

Vijf en dertig jaar geleden begon onze wijk aan zijn uitdagende carrière. Het goed, aangenaam en veilig huisvesten van circa 15.000 bewoners. De uitdaging voor de professionals was om mooie, betaalbare woningen neer te zetten. De gemeente diende te zorgen voor goede straten en voldoende scholen en ook de gezondheidszorg kwam van de grond. De eerste huisarts moest enkele maanden uitwijken naar Jeugdhonk De Wiek, omdat de bouw van zijn praktijkruimte was vertraagd door de vorst.

Bij dat alles kwam ook het sociale leven van de grond. Één van de eerste voorzieningen was (de voorganger van) ’t Brierke. Een gestencild informatieblaadje van enkele kantjes met belangrijke wetenswaardigheden over de nieuwe wijk. En er kwam een club vrijwilligers die zich inzette voor de kinderen (OKA) en jeugd (OJA). Maar ook de volwassenen kregen een activiteitengroep, Open Volwassenen Activiteiten OVA.

Één van de initiatiefnemers was Jos Gruijters. Hij stelde voor om de activiteiten ook op elkaar af te stemmen, zodat niet net een straatfeest en de kindervakantieweek samen zouden vallen. Zo kwam er een stuurgroep die zich tevens inzette om de activiteitengroepen van een financiële bodem te voorzien.
Er werd een Oud Papier Actie (OPA) georganiseerd: iedere twee weken werd het oud papier in de wijk ingezameld. De opbrengst ervan ging naar de aangesloten groepen.

Om te voorkomen dat alle groepen daarnaast ook nog eens met een collectebus langs de deur zouden trekken, werd een centrale jaarlijkse geldinzameling georganiseerd. De opbrengst daarvan werd verdeeld onder de groepen. De Stuurgroep werd omgedoopt tot Stichting Financiën voor Wijkactiviteiten Achtse Barrier, net zo’n tongbreker overigens als haar afkorting SFWAB.

Waarom nou dit verhaal? Wel, nog steeds krijgt u één keer per jaar de vraag om bij te dragen in de kosten van de activiteiten, die voor ons allemaal worden georganiseerd, zodat u niet wekelijks een collectebus onder uw neus krijgt.

Ook nieuwe initiatieven krijgen volop medewerking van de SFWAB. Zo mocht AB Hartveilig kortgeleden extra trainingsmateriaal aanschaffen om de vrijwilligers reanimatie en beademing te laten oefenen en krijgt ook de Boekenmortel een bijdrage in de kosten. Aanvragen worden, namens u, beoordeeld door het bestuur van de SFWAB. Ook nieuwe aanvragen, zoals onder andere voor een repaircafé of een schone, veilige straat, maken een goede kans op hulp van de SFWAB.

Welke uitdaging zou u graag willen realiseren?

Martin