Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
April 2014
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Participatie

Dezer dagen wordt het woord participatie bijna vaker gebruikt dan welk ander modewoord dan ook. Of het nou gaat om onze inbreng in het besturen van stad of land, of over de zorg voor onze dierbaren en naasten, of over de inrichting van de wijk, overal mogen we als burgers in mee participeren en meepraten en denken.

Is dat nou een teken dat de overheid het niet meer weet? Ik denk dat ze het wel weet, maar dat de oplossing die ze kiest in deze tijd van bezuinigingen niet meer betaalbaar is. Daarentegen kunnen betrokken mensen voor diezelfde problemen een magnifieke en vaak simpele oplossing aandragen, zeker als ze bereid en in staat zijn om er even gedegen over na te denken. En met de inbreng van de burgers is er natuurlijk ook een groter draagvlak voor die oplossingen.
Ook in onze wijk worden we allemaal gevraagd om te participeren. Veel organisaties op allerlei gebied komen handjes te kort en roepen om het hardst om vrijwilligers. Gelukkig komen er ook initiatieven om nieuwe ideeën een voedingsbodem te bezorgen. Denk bijvoorbeeld maar aan het initiatief om een boeken uitleen te realiseren in De Mortel.

Hopelijk bedenken veel wijkbewoners wat ze kunnen bijdragen aan een leefbare en sociale Achtse Barrier. Veel handjes doen het leuk met elkaar.
En onder de werktitel De Mortel 3.0 denken enkele wijkbewoners al enige tijd met de beheerder na en kijken welke verbeteringen haalbaar en betaalbaar zijn om De Mortel aantrekkelijker te maken voor een groter publiek. Zij hebben al enkele voor de hand liggende zaken aangepakt, maar willen graag weten welke initiatieven erg belangrijk zijn voor de wijk.
Daarvoor is in de eerste plaats inbreng van de wijkbewoners nodig. Binnenkort wordt de buitenkant geschilderd. Weet iemand met welke kleuren de aantrekkelijkheid van het gebouw verhoogd wordt?
Maar er zijn natuurlijk legio mogelijkheden. Denk aan lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen, koffieconcerten/frühshoppen op zondagochtend of -middag, muziek-, toneel- of dansuitvoeringen van wijkbewoners in open podium-stijl, of De Mortel als begin- en eindpunt van wandel-, fiets-, motor- of autotochten.
En het mag gerust nog wat extremer. Een golfbaan of een zwembad op het dak? Een schietbaan in de tuin? Niks is te gek, mits het haalbaar is en er belangstelling voor bestaat bij de wijkbewoners.

Dus heb je een idee wat je wilt realiseren in of om De Mortel? Ga dan eens met Diny Ossewaarde praten over de mogelijkheden voor de invulling en neem dan gerust enkele enthousiaste vrienden of medebewoners mee.

Martin