Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Maart 2014
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Stemming

Welke gedachte krijgt u bij het zien van het woord stemming?

Als u vanmorgen opgewekt bent opgestaan, denkt u hoogstwaarschijnlijk aan uw gemoedstoestand en wat er vandaag allemaal nog aan prettige dingen kunnen gebeuren. Dan bent u in een goede, en misschien zelfs wel uitgelaten stemming.

Heeft u een leuk melodietje in uw hoofd, dan denkt u mogelijk aan de toonzetting van dat lied of van muziek in het algemeen. In muziektermen heet dat majeur of mineur. Majeur staat voor opgewekt klinkende muziek en mineur voor de soort waarvan je gewoon een minder vrolijk gevoel krijgt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u bij het woord stemming aan 19 maart denkt. En misschien daalt uw humeur dan wel in heel korte tijd naar mineur. Dat is niet zo vreemd, dat gebeurt bij veel meer mensen.

Hoe komt dat toch? Wel, veel mensen weten niet zo heel veel van politiek, hebben er ook niet zo veel interesse in. En juist daarin zit hem de kneep. Want iedereen zou er natuurlijk heel erg in geïnteresseerd moeten zijn. Het gaat namelijk over onze toekomst. Wij kiezen onze vertegenwoordigers die de komende periode onze belangen moeten inventariseren en onze wensen moeten gaan uitvoeren.

Daarvoor kiezen wij een overheid. Onze overheid. En nu weet ik wel dat iedereen toch
vindt, dat die overheid zijn eigen gang gaat als de verkiezingen achter de rug zijn. We zijn van mening dat de gekozenen zich weinig of niets meer van hun kiezers aantrekken en alleen maar op hun eigen belang letten.

Maar is dat ook zo? Nee, durf ik te zeggen. Onze overheid let wel degelijk op de belangen van haar kiezers. Wij wonen in een prachtige wijk. Dankzij ons gemeentebestuur wordt die ook steeds mooier. Als we vinden dat er iets aan moet verbeteren heeft de gemeente daarvoor een open oor.

En dat wordt steeds beter. Allerlei groepen krijgen inspraak. Dat is ons recht. Dan vind ik het ook een beetje onze plicht om onze vertegenwoordigers in die overheid ook te laten weten welke dingen voor ons belangrijk zijn. En dat kan eigenlijk heel eenvoudig. Kijk even na welk verkiezingsprogramma u het meest aanspreekt, en geef daar uw steun aan. Als u niet gaat stemmen, mag u nadien ook niet klagen. U heeft dan een mooie kans gemist om echt inspraak te hebben en moet het nadien hebben van actiegroepen.

Ik hoop dat onze wijk een bovengemiddelde opkomst heeft op 19 maart.

Martin