Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Februari 2014
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Vrijwillige Palliatieve Thuis Zorg

Aandacht en zorg in de laatste levensfase - “ER ZIJN”

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis of in een vergelijkbare omgeving door te brengen. Het is goed om te weten dat er in beide situaties vrijwilligers zijn die hulp en ondersteuning bieden.

De hulp van onze specifiek getrainde vrijwilligers is een aanvulling op de professionele zorg en de zorg die door familie of overige mantelzorgers wordt verleend. Het gaat hierbij om:

  • Aanwezig zijn
  • Tijdelijk aflossen van de naasten
  • Een luisterend oor
  • Helpen bij lichte verzorging
  • Helpen met waken.

Onze vrijwilligers zijn gemotiveerde vrouwen en mannen die het belangrijk vinden dat mensen deze fase van hun leven, als zij dit wensen, thuis kunnen doorbrengen. Zij willen graag helpen dit mogelijk te maken. Zij kunnen zowel overdag als in de avonduren worden ingezet.
Voor de nacht zijn er slechts beperkte mogelijkheden. Inzetten worden altijd in overleg met een van de coördinatoren geregeld.

Een verzoek om hulp kan 7 dagen per week telefonisch worden gedaan bij de coördinatoren van de VPTZ.
Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 06 - 54 24 06 25.
Ook via het Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg kunt u een aanvraag indienen. Telefoon 040 - 237 69 83.

Aan hulp door de VPTZ zijn geen kosten verbonden. Woont u echter in een gebied met parkeerkosten dan worden die kosten eventueel doorberekend.

Vindt u ons werk belangrijk en wilt u ons financieel ondersteunen dan kunt u donateur worden van de VPTZ-Eindhoven of is een gift welkom.
Verder informatie vindt u op onze website: www.vptz-eindhoven.nl.