Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
April 2013
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Kansen

Al geruime tijd merken we dat de overheid haar beleid verandert. De regering legt meer verantwoordelijkheid bij de provincies en waterschappen en de provincies schuiven weer taken door naar gemeenten.
En bij de gemeenten wordt er naar gestreefd om meer verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij ons, de burgers, neer te leggen. Zo ook bij de gemeente Eindhoven. We hebben allemaal meegekregen dat het beleid rondom de subsidieverstrekking door de gemeente danig versobert is. En al die subsidieontvangers beginnen te klagen.
Terecht!

Terecht? Kun je dan niets organiseren zonder subsidie?

Toch wel, verdorie! Er zijn diverse voorbeelden van hoe je met een revolutionaire, andere aanpak een vereniging tot bloei kunt brengen. Of je nu praat over een sportclub, een volkstuinvereniging, een zanggroep of een toneelvereniging.
Eén ding is daarbij van groot belang. De beste stuurlui moeten van de wal af en hun goede adviezen zelf op het schip uit komen voeren. Samen met enkele praktisch ingestelde duizendpoten, die het gewoon doen omdat ze eraan verslaafd zijn, komen ze dan tot een gezonde vereniging die bij kan dragen aan een saamhorige maatschappij.

Onlangs is er in De Mortel een gebruikersraad opgericht om mee te helpen van dit wijkgebouw weer een wijkcentrum te maken waar alle bewoners van Achtse Barrier terecht kunnen bij allerlei activiteiten. De Mortel moet (weer) het bruisend middelpunt van onze mooie wijk worden.
Stuurlui, pak je periscoop en kijk om je heen. Er dobberen veel bootjes die jouw expertise heel goed kunnen gebruiken en die van een groot maatschappelijk belang kunnen zijn voor de wijkbewoners. Kansen te over zou ik zeggen.

Martin