Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Oktober 2011
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Agenda oktober
Terwijl we dit schrijven is het eindelijk zomer. U bent van harte welkom bij onze activiteiten. Tenzij anders vermeld vinden deze plaats in De Mortel. Rookvrij is er van 13.30 – 16.00 uur weer het volgende te doen:Maandag

  • Dubbeltjeskienen.

Woensdag

  • Rikken en jokeren (Cantershoef)
  • Countrydansen
  • Kaartenmaken (2-wekelijks in de even weken).

Donderdag

  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rikken en jokeren

Maandelijks

  • Leeskring bij een van de deelnemers thuis.

Voor alle activiteiten geldt: informatie tijdens de activiteit in de zaal of bij het secretariaat: Theo Smulders 040 - 248 96 47 of via email:
oaab.achtsebarrier@gmail.com.

Kienen
We kunnen nog steeds kieners gebruiken. Kom kienen.
U kunt om 13.30 uur bij ons in De Mortel terecht. We kienen in principe elke tweede vrijdag van de maand: 14 oktober, 11 november enz.

Kaartenmaken
Let op: het is eens in de twee weken. En er is voldoende plaats!!
Volgende data: 5 en 9 oktober enz. Inl. bij Corry: 242 01 10.

Kerstkaarten
wilt u mooie kaarten, loop op bovenstaande middagen eens binnen. Vast en zeker vindt u een kaart van uw gading.


Heeft u ideeën over zaken die we zouden kunnen organiseren voor u? Laat het ons weten!!

Vraag info via onze e-mail: oaab.achtsebarrier@gmail.com of bel Theo, 040 - 248 96 47.

Tot ziens bij een van de activiteiten van uw OAAB-team. (Het OAAB neemt deel aan het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier.)