Ga naar de startpagina
park
Mei 2011
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Stil ‘ns

Hoe vaak zeggen we dat niet? Stil ‘ns! En meteen erna: Luister ‘ns!

Nou en dat laatste is toch maar mooi gebeurd. RWS, Rijkswaterstaat heeft kennelijk geluisterd naar de bezwaren uit de wijk die via de werkgroep geluidshinder zo vaak naar buiten zijn gebracht.

Bezwaren tegen de lawaaioverlast door die vermaledijde snelweg net noordelijk langs onze wijk. En het tegenargument van RWS is kennelijk over de houdbaarheidsdatum heen. Er ligt een aarden wal tussen de wijk en de snelweg. Die is indertijd aangelegd met als doel het tegenhouden van de herrie van het snelverkeer. Eindhoven heeft daar in de jaren zestig en zeventig haar afval gestort. Een groot deel van dat afval was GFT en dat werd niet meer door de schillenman opgehaald, en nog niet als gescheiden afval door de reinigingsdienst. Dus ging het met het gewone afval mee naar de wal in Eindhoven Noord. Daarna is die afvalberg afgedekt met aarde, zodat een mooie geluidswal ontstond. Maar dat afval daar binnenin is nu vergaan en bovendien is het afdekzand flink ingeklonken. Daardoor is die wal ettelijke meters lager geworden en is er geen afdoende geluidswering meer.

En nu komt er dus een nieuw en beter geluidsscherm waardoor de lawaaioverlast door het verkeer flink wordt getemperd. Een mooi resultaat van een groepje vasthoudende wijkbewoners die zich van harte inzetten voor de verbetering van het leefklimaat in de Achtse Barrier. Petje af.

Zou er misschien op die andere snelweg, die op pakweg 1 km hoogte boven langs onze wijk loopt, ook een geluidsscherm kunnen komen?

Zou het ooit nog eens zover komen dat we kunnen zeggen:
Stil ‘ns, fluister ‘ns?

Martin