Ga naar de startpagina
park
December 2010
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Dilemma

Zo nu en dan wordt de redactie geconfronteerd met een boze lezer die het niet eens is met een artikel in de wijkkrant. Uiteraard heeft die lezer net zo goed recht op een eigen mening als de schrijver van het bewuste artikel. Dat heet democratie. En dat hebben we bij ’t Brierke hoog en proberen we ook zo hoog te houden. Daarvoor hebben we de rubriek ‘Zeggetis’ speciaal in het leven geroepen; om lezers een plaats te geven waar ze hun mening kwijt kunnen.
Toen we vorige keer de mening van de heer Van Melis opnamen in die rubriek, konden we natuurlijk verwachten dat daar van de zijde van Elz’ op gereageerd zou worden. En dat gebeurde dan ook. Alleen niet via de democratische weg van repliek, maar in de vorm van een verwijt. De redactie had ‘hoor en wederhoor’ moeten toepassen. We hadden vóór publicatie eerst contact op moeten nemen met Elz’, dan waren de onwaarheden, die nu volgens Elz’ geschreven zijn, ontzenuwd.
Begrijpelijk, maar wij zijn een andere mening toegedaan. En dat hebben we hen ook verteld. Iedereen mag schrijven wat hij wil en is daar alleen zelf verantwoordelijk voor. Alleen grove woorden, schuttingtaal en beledigingen weigeren we.

Toegegeven, uit het betreffende stuk sprak een bijtende, bijna verwijtende toon. Dat hebben we onderkend, maar bewust niet aangepast, omdat we de tendens van alle berichtgeving zo goed mogelijk intact willen laten. Dat staat immers in de colofon, samen met: Alle niet-redactionele teksten vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en de uitgever van dit blad.
In een reactie geeft Elz’’ medisch directeur, dokter Klomp, nu alsnog commentaar op het bewuste artikel. Weliswaar ‘onder protest’ maar wij zijn blij dat hij van zijn democratisch recht gebruik maakt.

Martin