Ga naar de startpagina
park
Oktober 2010
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Nieuw in de wijk

Was me dat even een bevalling!
De zwangerschap duurde anderhalf jaar. De bevalling nam anderhalf tot twee maanden in beslag. Maar nu is ze er. De elz’. Kind van gezamenlijke inspanning van Eerste Lijns Zorgaanbieders in de Achtse Barrier. En wat voor een prachtkind! En wat voor een prachtfeest. Compleet met geboortekaartjes voor de hele wijk, want elz’ is bedoeld voor alle bewoners van de Achtse Barrier. Hopelijk is dit kindje wel meteen volwassen.

Een andere organisatie heeft ook een kind gebaard. Het Leefbaarheidsteam kon eind vorige maand het Steunpunt Achtse Barrier door wethouder Fiers ten doop laten houden.
Ook een samenwerkingsverband, en wel tussen (organisaties van) wijkbewoners, vrijwilligers, het stadsdeelteam van de gemeente, woningbouwcorporaties, politie en de Lumensgroep (welzijn). Bedoeld als informatiebron voor vragen en meldingen over alle zaken die de inwoners bezig houden.
Wilt u eens met een groep buurtbewoners vergaderen en is uw huiskamer daarvoor te klein, dan kunt u die vergadering in het steunpunt houden. Hopelijk kan Ted van De Mortel veel koffie en thee schenken.

Ook op initiatief van een werkgroep van het Leefbaarheidsteam wordt eind deze maand grootschalig het zwerfvuil in de wijk opgeruimd. Een initiatief wat niet nieuw is, want in het verleden is onze jeugd ook al eens bezig geweest met een opschoonactie. Maar toch, een prima initiatief wat zeker opvolging verdient, maar meer nog, een gevoel moet brengen dat we gezamenlijk belang hebben bij een schone en frisse wijk. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En zeg nou zelf, als er niet zo ontzettend veel rotzooi lag, zou u toch ook dat ene blikje wel oprapen en in de vuilnisbak gooien, zodat uw stukje straat er weer netjes bijlag? Hopelijk ‘verliest’ dan niemand meer iets op straat!

Martin