Ga naar de startpagina
park
September 2010
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Stichting Wijkfinanciën

Donateursactie
De jaarlijkse Donateursactie valt dit jaar in de week van 20 – 24 september. Een aantal vrijwilligers zal dan weer de bekende enveloppe bij u in de bus komen stoppen. Uiteraard hopen we weer op gulle giften om allerlei wijkactiviteiten financieel te kunnen ondersteunen. Maar veel meer nog willen we deze gelegenheid aangrijpen om een beroep op u te doen.
Er is een schreeuwend tekort aan vrijwilligers. Er zijn vooral mensen nodig, welke zich een deel van hun vrije tijd willen inzetten als bestuurslid voor een van de vrijwilligersorganisaties binnen de Achtse Barrier.
Uitvoerende vrijwilligers, de handjes, zijn vaak nog wel te vinden. Mensen die bestuurslid willen worden, veel moeilijker. Overigens, niet alleen de organisaties die onder de SFWAB vallen, kampen met dit probleem.

Daarom, mocht u zin hebben in een uitdagende vrijwilligersfunctie naast uw drukke (ja, we weten het) dagelijkse activiteiten (betaalde baan dan wel vrijwilligerswerk), meldt u zich dan aan.
U kunt bellen, 248 18 33, of ook e-mailen, f.wouters@chello.nl, wanneer u vragen hebt of ook, en liever nog, wanneer u zich wilt aanmelden voor zo’n bestuursfunctie.

En, oh ja, alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de Donateursactie.

Met vriendelijke groet,

Frans Wouters (secretaris SFWAB)