logo 't Brierke
park
Oktober 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Vrijwilligers gezocht voor:

Barrierse Feesten
We zijn nog steeds op zoek naar versterking voor de werkgroep om het feest in 2010 door te kunnen laten gaan.
Voor het opgeven kunt u bellen naar Marian (die van De Mortel), tel. 040 - 242 35 33 of 06 - 15 95 75 02, of mail naar: oka.mia.secretariaat@upcmail.nl

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
De Werkgroep Toegankelijkheid van het PGE, die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte, zoekt versterking. We toetsen o.a. gebouwen op toegankelijkheid. Onze voorkeur gaat uit naar mensen met ervaring in de bouwwereld.
Heeft u interesse, bel dan met mevr. G. Goedhart tel. 040 - 242 07 79 of met Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) tel. 040 - 243 75 57.

Nationaal MS Fonds
Heb je geen tijd om te collecteren maar wil je toch een steentje bijdragen? Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met vlaggenmasten of vlaggenstokken die tijdens de collecteweek van 23 t/m 28 november de vlag van het Nationaal MS Fonds willen hijsen!
We weten niet hoe MS ontstaat of hoe we het kunnen genezen of voorkomen. Maar lijdzaam toezien hoe steeds meer mensen ziek worden……dat mogen we niet. Daarom zet het MS Fonds zich in om zoveel mogelijk patiënten te ondersteunen. U ook? Wilt u een vlag hijsen, zich aanmelden als collectant of heeft u andere vragen? Neem contact op met het MS Fonds, 010 - 591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) houdt van 16 t/m 21 november haar landelijke collecte. De stichting zoekt nog helpende handen in de Achtse Barrier. De NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen overheidssubsidie.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de NSGK kinderen en jongeren met een handicap. Zij willen graag spelen, naar school en op vakantie gaan, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze ook uitgaan en op zichzelf wonen, net als leeftijdgenoten. De NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun beperking toch gewoon kind kunnen zijn. Voor informatie kunt u contact opnemen met Sandra Lommers tel. 040 - 248 10 09 en/of e-mail: sandra@senprise.com.