logo 't Brierke
park
Oktober 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Onze wijk bestaat al meer dan dertig jaar. En in al die jaren deden vele vrijwilligers hun best om activiteiten te organiseren voor de wijkbewoners. Een aantal van die vrijwilligers is inmiddels, om diverse redenen, afgehaakt. Hoe kijken zij terug op hun bijdrage van toen. Jeanne Gielissen vroeg het aan de

Vrijwilligers van toen

Afgelopen week heb ik gezellig gebabbeld met Carla van de Wiel. Carla woont met partner Geert-Jan en hun vier kids in de Achtse Barrier, (alhoewel, hun oudste heeft het nest al verlaten).
Carla is al vijfentwintig jaar vrijwilligster. Op 18-jarige leeftijd kwam ze in de Achtse Barrier terecht, en door haar werkzaamheden in de Wiek rolde ze in de ‘vrijwilligers-scene’. Ze begon bij de OKA. Vooral achter de schermen was ze bezig met organiseren, regelen, vergaderen. Samen met andere vrijwilligers besteedde en beheerde ze het budget dat ter beschikking was gesteld om het Sinterklaasfeest te vieren en ieder kind met een liefdevol uitgezocht cadeautje blij te maken.
Het opbouwen van de tent voor de kinderweek, het regelen van artiesten, het in elkaar zetten van knutselprogramma’s voor de kinderen en de verdere inspan-ningen, die nodig waren om deze kinderweek tot een festijn te maken, waren voor Carla toch wel de hoogtepunten van haar vrijwilligerswerk. Ook Geert-Jan was actief in de OKA, en vooral tegenwoordig heeft film en videowerk zijn belangstelling en interesse. Juist de nieuwe contacten en andere activiteiten maken het vrijwilligerswerk een welkome afwisseling van het dagelijkse huishouden en de kinderen.

De kinderen werden groter en daardoor belandde ze, zoals ze zelf vertelt, auto-matisch in andere groepen vrijwilligers. Lange tijd heeft ze, in toerbeurt met anderen, op zaterdagmorgen de speel-o-theek gerund. Behalve het uitlenen van speelgoed, moest ook het geleende speelgoed gecheckt worden op beschadigingen, compleetheid en wat verder nodig was om dit speelgoed in goede conditie te houden. Ook moest het speelgoed elke keer uit de kasten gehaald worden (en er weer ingelegd) en uitgestald worden.
Carla was actief in de redactie van de wijkkalender, het mede organiseren van de donateursactie (ook het rondbrengen van de enveloppen) etc. Waarschijnlijk vergeet ik nog wat dingen te noemen die ze deed en doet.
Maar haar gezicht en ogen beginnen te stralen als ze verhaalt over de tijd waarin ze heel actief was op de basisschool. Ze verzorgde en bedacht mede extra lesjes voor de kinderen. De juf wees dan vijf kinderen aan (iedere keer weer andere kinderen) die met haar en een andere moeder mee mochten naar een andere ruimte of naar buiten, waar ze dan over allerlei onderwerpen leuke nieuwe informatie kregen. Als voorbeelden geeft Carla aan: simpele scheikundeproefjes, stukjes in elkaar zetten met natuurlijk materiaal, in het bos lopend kindertjes attent maken op de omgeving en natuur, vertellen en uitleg over dwarrelende sneeuwvlokjes, bevroren water, ijsblokjes en wat je maar verder kunt bedenken. De naam voor deze moeders zal voor veel mensen bekend in de oren klinken: de duiventilmoeders. Behalve duiventilmoeder was ze ook acht jaar knutselmoeder. Carla heeft niet stilgezeten zoals je ziet uit deze beknopte beschrijving. Momenteel is Carla actief in de oudervereniging van het Pleincollege Bisschop Bekkers en vooral in de Klankbordgroep Autisme probeert ze samen met het P.B.B. een aanspreekpunt te zijn voor ouders van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.).
Behalve leuke hobby’s als bv. borduren (mooie stukjes hangen bij haar aan de muur) en kaarten maken, vindt ze het ook heerlijk om met Geert-Jan te gaan toeren met hun motors. Haar droom, die hopelijk binnenkort voor haar uitkomt, is emigratie naar Oostenrijk. Vanaf de eerste keer dat ze in Oostenrijk op vakantie zijn geweest zijn ze verliefd op dit land geworden. En zoals ze zegt is deze kans aanmerkelijk, want hun plannen zijn al in een vergevorderd stadium. Wil je hierover meer weten dan moet je Carla vragen…..

Jeanne