logo 't Brierke
park
Oktober 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Buurtpreventie

Sinds enkele maanden is in onze wijk meer - en ook meer gebundelde - aandacht voor leefbaarheid en buurtpreventie.
En het resultaat daarvan is in ieder geval dat de wijkbewoners met elkaar in gesprek raken over hoe het voor iedereen plezierig wonen en verblijven wordt in de wijk. Deze vorm van ‘buurten’ valt niet onder buurtpreventie, maar is juist heel gewenst in onze meer en meer individualistische maatschappij.

Enkele wijkbewoners hebben er met vereende kracht hun schouders onder gezet, en zo is er een gezonde basis ontstaan voor overleg over welzijn en welbevinden in onze wijk. Het leefbaarheidsteam is nieuw leven ingeblazen.

Wat me vooral aangenaam verraste is dat ook de jongeren in onze wijk meedoen aan de discussie over een aangenaam klimaat voor iedereen.
Het gaat ons immers allemaal aan: de kinderen die op tijd naar bed moeten om weer energie op te doen voor de volgende dag; de jongeren die ergens bij elkaar willen komen om zaken te bespreken die voor hen belangrijk zijn, en om hun mening af te stemmen op die van leeftijdsgenoten; de volwassenen die bezig zijn met huisje, boompje, beestje, en daarbij soms irritatie ondervinden van hun omgeving; de senioren die graag in een niet bedreigende omgeving willen wonen en zo nodig een beetje extra zorg willen ontvangen en de huisdieren die ook graag eens willen ravotten met soortgenoten of met het baasje. Al deze zaken krijgen volop aandacht in het leefbaarheidsteam, waarbij ook buurtpreventie vaste gast aan tafel is.
In dit nummer veel informatie van, voor en over de leefbaarheid en buurtpreventie in de Achtse Barrier.

Martin