logo 't Brierke
park
Oktober 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Inbraken in de wijk

Van de 88 inbraken, die in de maanden juni, juli en augustus gemeld zijn in Woensel- Noord, vonden er 29 plaats in de Achtse Barrier, dat is een derde van het totaal.
In Woensel-Noord wonen ruim 65000 mensen, waarvan een vijfde (13000) in de Achtse Barrier. De Achtse Barrier heeft dus onevenredig veel inbraken.
Het grote aantal inbraken en insluipingen was begin dit jaar aanleiding tot een grote bijeenkomst in buurthuis De Mortel, waar meer dan tweehonderd buurtbewoners uiting gaven aan hun ongerustheid over het grote aantal insluipingen. Daar werd ook het initiatief genomen om een buurtpreventieteam op te richten. Inmiddels hebben al vijfentwintig vrijwilligers zich opgegeven, wij hopen op nog meer aanmeldingen via lindenpc27@gmail.com.

Volgens de buurtbrigadier, Erik van Pareren, worden veel van deze inbraken in de wijk gepleegd door lieden die alleen uit zijn op snelle buit, zoals pasjes, paspoorten of geld. Hij hoopt dat het pas opgerichte buurtpreventieteam de buurtbewoners kan leren alerter te zijn op verdachte situaties. En dat men nog een keer kritisch kijkt naar het eigen hang- en sluitwerk. ”Het is erg jammer voor de buurman, maar als jouw slot beter is dat het slot van hem, gaat de dief één deur verder”, geeft hij als goede raad.

Rob Wijdeveld, een van de buurtcoördinatoren van het buurtpreventieteam van onze wijk, legt ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de buurtbewoners zelf.
“Het is ongelofelijk, als je door de wijk loopt en je maakt een opmerking, heel vriendelijk, over een kliko of een stapel stenen in een gangetje dat gemakkelijk voor een insluiper als opstap gebruik kan worden, dan krijg je ‘waar bemoei je je mee’ naar je hoofd. Terwijl je alleen maar behulpzaam bezig wilt zijn en de mensen voor een mogelijk gevaar wilt waarschuwen.”

Dat de gemeente erg laks is met het onderhoud van de lantarenpalen blijkt overduidelijk uit een aantal klachten via de gemeente 040 - 238 60 00 en soms ook via het politiespreekuur. Veel lantarenpalen werken niet en goede verlichting bevordert altijd de veiligheid.

In het papieren Brierke treft u de folder ‘Voorkom een inbraak in uw woning’ aan. Daarin staan tips over een goede beveiliging van uw eigendommen.

Peter van der Linden