logo 't Brierke
park
Juni 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Kanjers

Onze wijk bestaat dit jaar 30 jaar! In 1979 kwamen de eerste bewoners in Gunterslaer wonen. Vergeleken met andere nieuwbouwwijken was Achtse Barrier een stap vooruit. De infrastructuur, zoals dat zo mooi heet, zeg maar de wegen, aan- en afvoer van nutsvoorzieningen en TV- en radiosignalen, maar ook de sociale voorzieningen zoals scholen, gezondheidszorg en winkels waren al aanwezig.
Weliswaar hield de eerste huisarts spreekuur in De Wiek, de apotheek zat in een noodgebouw, er was maar één supermarkt en vijf winkels, maar toch… de basisvoorziening was er.
Ook ’t Brierke was er al, al heette het toen nog niet zo. Al in eerste opzet was het een blad waarin mensen elkaar informeerden en zochten naar gezamenlijke ontspanning. Daarin mocht ’t Brierke een rol van betekenis blijven spelen. Initiatiefnemers peilden behoeften en zochten medevrijwilligers voor straat-, tuin-, en buurtactiviteiten, meestal eindigend in een feestje.
Een aantal van die initiatiefnemers van het eerste uur hebben hun tenten inmiddels naar elders verplaatst, en onze wijk verlaten. Daar waar anderen die vrijgevallen plaatsen hebben ingenomen vinden de activiteiten nog steeds plaats, maar zonder vrijwilligers kun je geen activiteiten organiseren.
De gemeente Eindhoven wil nu iedereen die aangemeld is als vrijwilliger, belonen met een pasje waarmee korting op aankopen en diensten kan worden verkregen. Zelf neemt de gemeente het voortouw en stelt een gratis passe- partout voor de zwembaden en ijsbaan ter beschikking. Ook krijgen de vrijwilligers een kwartaalmagazine: Kanjers.
Misschien is dat initiatief genoeg reden om toch nog eens na te denken over vrijwilligerswerk. En voor de al actieve vrijwilligers genoeg reden om zich in te laten schrijven.
Namens alle kanjers van ‘t Brierke wens ik u een fijne vakantie.

Martin