logo 't Brierke
park
April 2008
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

30 km?

Enkele jaren geleden werden in Eindhoven vele woonwijken tot 30 km gebied verklaard. Zo ook de Achtse Barrier.
Instanties als Brandweer, Ambulancedienst en Busbedrijf Hermes wilden dat de Fransebaan 50 km zou blijven, want anders zou daar te veel tijdverlies optreden. Maar voor de Fransebaan een uitzondering maken, zou veel meer 30 km borden vergen in alle zijstraten en dus meer kosten. En het gemeentepotje was leeg, dus er werd even niet meer geïnvesteerd.
Nu staan de 30 km borden alleen in de zes ontsluitingswegen en dus gelden ze voor de hele wijk. Maar de vraag is: gelden ze ook?
Een 30 km gebied moet wettelijk aan drie eisen voldoen.

1. Het gebied moet door borden en poorten als 30 km zone aangeduid zijn.
2. Alle kruisingen van wegen moeten gelijkwaardig zijn; gewoon voorrang van rechts     en geen regeling via voorrangsborden.
3. Op doorgaande wegen en straten in een 30 km gebied moeten
    snelheidsremmende maatregelen genomen worden. Dat kan met drempels,
    bloembakken of doorgangsvernauwingen met schrikhekken.

In de Achtse Barrier was alleen aan punt 1 voldaan. Bij twee kruisingen was de voorrang geregeld met borden en dus werd niet aan de tweede eis voldaan.
Die twee situaties zijn kortgeleden veranderd. Verkeer uit de Normandiëlaan heeft weer de normale voorrang van rechts op verkeer op de Artoislaan en op de Fransebaan moet je verkeer van rechts uit de Morlaixlaan weer voor laten gaan.
Aan de andere kant van die Morlaixlaan is kortgeleden een verkeersremmende maatregel getroffen. Midden op de kruising met de Perpignanlaan ligt een mooi kunstwerk: een rond plateau van kinderkopjes die naar het midden toe iets verhoogd liggen. Prima snelheidsremmend, lijkt me.
Ik ben benieuwd of de Fransebaan ook van dit soort kunstwerken krijgt.

Martin