logo 't Brierke
park
Februari 2008
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Onverwacht

Dat hadden we toch echt niet verwacht, dat u zo massaal zou reageren op de onderwerpen uit Zeggetis.

De reacties op het onderwerp graffiti waren zonder uitzondering heel erg positief.
Er zijn zelfs al enkele mensen die zich willen aanmelden om een mooi graffiti-kunstwerk op hun garagedeur of erfafscheiding te laten aanbrengen.
Als u dat overweegt, kunnen we u te zijner tijd in contact brengen met een kunstenaar en kunt u samen een onderwerp en de uitvoering en kosten ervan bespreken. Vooreerst kijken we welke mogelijkheden we kunnen benutten en hoe snel we een en ander in gang kunnen zetten.

Ook reacties op de hondenuitlaatperikelen kwamen bij bosjes binnen. En uitgebreid wilden de inzenders alles haarfijn uit de doeken doen. Twee dingen werden daarbij benadrukt: het zijn de baasjes die in de fout gaan en vaak‘vergeten’ om de restanten mee te nemen. Als tweede noemden de hondenbezitters dat ze zich ten achter gesteld voelen bij de kattenbaasjes. Er bestaan geen regeltjes waar zij zich aan moeten houden en ze betalen ook geen belasting. En toch moeten die katten ook enkele restanten van de brokjes via natuurlijk proces kwijt. En de baasjes hoeven dan niet in regen en wind mee naar buiten om daar getuige van te zijn.

Blijft u vooral insturen, maar wees wel zo sportief om uw naam te noemen.
We plaatsen geen anonieme bijdragen.

Martin van de Goor