logo 't Brierke
park
September 2007
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Oude Landkaarten

Sommige oude landkaarten gaven een beeld van een streek; waar lagen dorpen; waar stonden kerken en hoe liepen beken. Op sommige kaarten waren ook paden aangegeven. Daarop kon je al lang geleden de Oude Bossche baan vinden. Veel later kwamen er kaarten waarin bv. de structuur van de Achtse Barrier al uitgewerkt stond. Daar vind je dan bijvoorbeeld al de Franse baan aangegeven en diverse zijwegen, ook bijvoorbeeld de kruising met de Oude Bossche baan. In het algemeen zie je ook, dat hoe nieuwer de kaart, des te beter de overeenkomst met de uitvoering van het wegennet. Vaak gebeurt het dat wegen niet meer aan de gestelde eisen voldoen, dan word een weg of kruispunt veranderd en uiteraard moeten dan ook de kaarten worden veranderd. Dat is kennelijk kort geleden ook op een paar punten met de Franse baan gebeurd. We hebben de afgelopen maand gezien, dat er intensief gewerkt is bij een paar kruisingen van de Franse Baan met kruisende fietspaden. De tijd zal het leren of de veranderingen ook verbeteringen zijn. Veel fietspaden zijn al jaren de verbindingswegen van een wijk met de buitenwereld.

Die verbindingsweg functie is tegenwoordig gedeeltelijk overgenomen door het vervoer door personenauto en autobus (en door het gebruik van Internet).

KOOS