logo 't Brierke
park
Juni 2007
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Stadsgroen

De meeste steden kennen meerdere wijken. Een stadswijk is een stuk van de stad met eigen grenzen, en een voor de betreffende wijk karakteristiek stratenplan, eigen buurthuizen en groen voorzieningen (zoals het park met vijver en waterstroompje in
Achtse Barrier).
Onze wijk heeft veel comfortabele woningen veelal met een eigen tuin en terrasje; terrasjes waar het met mooi weer aangenaam toeven is, eventueel beschermd door een parasol.
Als men veel mensen wil ontvangen, dan zullen de meeste eigen terrasjes wat ruimte betreft tekort schieten, men zal moeten uitwijken naar een stuk van het openbare groen, dat wordt dan een heel gesleep met stoelen en koffie of andere consumpties.
Het gemeente bureau Welzijn Eindhoven heeft daar iets op bedacht:
een mobiel terras.
Een mobiel terras blijft in principe ongeveer een uur op elke plek staan en er is op elke plek gratis koffie en thee. Ideale manier om de buurtgenoten beter te leren kennen. Op verzoek van buurtbewoners komt het mobiel terras ook naar een door de bewoners gewenste plaats.
Voor informatie of afspraken: Mary Sondervan van welzijn Eindhoven.
Tel. 040 - 21 93 548 of e-mail: m.sondervan@welzijneindhoven.nl.

KOOS