logo 't Brierke
Archief Mei 2006
Mei 2006
 
--> vaste rubrieken <--
--> sport <--
--> en verder <--
 

Uit de medische hoek

Praktijkervaring in de huisartsenpraktijk

Wie zijn toch al die jonge mensen met wie u soms bij de huisarts te maken krijgt? De een helpt de doktersassistentes, een ander luistert en kijkt mee tijdens een afspraak. Soms wordt u zelfs door een ‘nieuweling’ onderzocht. Praktijkervaring opdoen, daar gaat het allemaal om. De huisartsenpraktijken in de Achtse Barrier steken veel energie in het opleiden van jonge collega’s. Da’s goed voor de ontwikkeling van het vak en dus ook goed voor de patiënt.

Verschillende opleidingen laten hun studenten werkervaring opdoen bij de huisartsen van het Gezondheidscentrum en de Huisartsenpraktijk Achtse Barrier. Beide praktijken bieden stageplaatsen voor studenten geneeskunde en de ‘huisarts-in-opleiding’. Alleen in het Gezondheidscentrum treft u ook doktersassistentes aan die stage lopen. Zij doen dat onder supervisie van een vaste assistente.

Soms verwarrend
“Patiënten vinden al die vreemde gezichten soms verwarrend omdat niet altijd meteen duidelijk is wat iemand bij ons doet”, vertelt huisarts Chantal Staal van het Gezondheidscentrum. “Zo hebben wij regelmatig eerstejaars studenten geneeskunde die maar één dag in de praktijk meelopen. Zij kijken alleen hoe het er tijdens een afspraak aan toegaat. Verder moeten zij voor hun studie één patiënt met een chronische aandoening, zoals astma of diabetes, interviewen en daarvan een verslag maken.”
Een andere groep geneeskundestudenten loopt acht weken een ‘coassistentschap huisartsgeneeskunde’. Dagelijks zien zij zes tot acht patiënten met eenvoudige klachten. Ze voeren een volledig consult, d.w.z. dat ze met de patiënt over de klachten praten, eventueel een lichamelijk onderzoek doen en eenvoudige medische ingrepen mogen verrichten. “Alles wat zij doen, gebeurt in nauw overleg met de huisarts die hen begeleidt. Want wij blijven eindverantwoordelijk”, zegt dokter Staal.
Wie een ‘co-assistentschap’ loopt, zit in het laatste jaar van de studie geneeskunde. Eenmaal afgestudeerd ben je dan basisarts, maar nog géén huisarts. Daarvoor moet eerst een 3-jarige specialistenopleiding worden gevolgd: vier dagen per week aan de slag in een huisartsenpraktijk en één dag per week naar een opleidingsinstituut. Dokter Staal: “Zo iemand heet huisarts- in-opleiding en is één jaar bij ons in de praktijk. Hij of zij werkt vrij zelfstandig, maar wij begeleiden nog steeds op de achtergrond en blijven eindverantwoordelijk. Bovendien wordt alle patiënteninformatie doorgegeven aan de eigen huisarts, die dus altijd op de hoogte blijft.”

Video-opnamen
Patiënten wordt altijd verteld dat ze te maken hebben met een student of huisarts-in-opleiding. En wie liever door z’n eigen dokter geholpen wil worden, kan dat gewoon aangeven. In het kader van de opleiding worden in de spreekkamer soms video-opnamen gemaakt. Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt. “Video-opnamen zijn heel nuttig, omdat iemand zo z’n eigen handelen kan terugzien. En als opleider kan ik achteraf aangeven wat wel en niet goed gegaan is”, aldus dokter Staal. Ze benadrukt dat de videobeelden na het bekijken meteen gewist worden. Er wordt dus zorgvuldig omgegaan met privacyregels. “En iedereen heeft het recht om te weigeren. Ik heb liever dat een patiënt dat eerlijk meldt, dan dat hij geen ‘nee’ durft te zeggen.”

Het opleiden van jonge collega’s biedt voor- en nadelen, zowel voor de huisartsen als voor patiënten. Een dokter die fungeert als huisarts-opleider moet zelf ook eens per maand ‘naar school’, om te leren hoe je iemand het beste kunt begeleiden. Een nadeel daarvan is dat deze huisartsen (Staal en Klomp van het Gezondheidscentrum en Botden en De Moel van de andere praktijk) wat vaker buiten de deur zijn. “Maar daar staat ook veel tegenover”, vindt dokter Staal. “Onze kennis blijft door het contact met studenten en de opleiding up-to-date en we worden gedwongen in ons eigen werk goed bij de les te blijven. De opleiding stelt steeds hogere eisen aan opleiders. Dat houdt de kwaliteit van onze praktijken op een hoog niveau.”

Tijdsplanning
Omdat studenten en huisartsen-in-opleiding soms wat meer tijd nodig hebben voor een consult, kan de tijdsplanning wel eens uitlopen, erkent de huisarts. “Aan de andere kant vinden veel mensen het erg prettig dat ze extra tijd én aandacht krijgen.” Dokter Staal heeft tot nu toe hele plezierige ervaringen met jonge mensen die het vak nog moet leren. “Maar het komt vast wel eens voor dat een patiënt even niet zo tevreden is. Blijf dan niet rondlopen met zoiets, maar meld het. Als eindverantwoordelijken kunnen we altijd zaken opnieuw bekijken of vragen beantwoorden. Ook tijdens een telefoongesprek met een doktersassistente in opleiding gaat er soms iets mis. Iedereen die leert, maakt fouten. Gelukkig hebben de meeste mensen daar begrip voor.”

Meer informatie: www.gcab.nl of www.huisartsenpraktijkachtsebarrier.nl