logo 't Brierke
Archief - Maart 2006
Maart 2006
 
--> vaste rubrieken <--
--> sport <--
--> en verder <--
 

Kun je nog zingen ...

Het gregoriaans koor heeft nieuwe leden nodig.

De laatste jaren is het ledental langzaam afgenomen door verhuizing, overlijden en andere oorzaken. Op 23 november van het vorig jaar verloren wij zelfs onze dirigent Wil Steernemen. Graag willen wij echter met dit kleine koor doorgaan, maar enkele mannen erbij zou ons zeer welkom zijn.

Wat houdt het in , als u besluit om mee te gaan doen?

Kort gezegd: 4 vieringen per jaar verzorgen en voor elke viering drie repetities van een uur.
Tijd: vrijdagmorgen van 10.30 tot 11.30. (Kan eventueel gewijzigd worden). Enige affiniteit met gregoriaans is een voordeel, maar niet noodzakelijk. Eerstvolgende data: viering op 19 maart; repetitie op 3, 10 en 17 maart.

Opgeven bij de pastor of de parochie of bij C.Langenhoff, 040-243 69 46,
e-mail: corjoke@bordeauxlaan.nl.
Binnenlopen op een van de repetities is ook mogelijk.
Wij hopen op een goede respons.

Cor Langenhoff, dirigent