logo 't Brierke
Archief - Januari 2006
Januari 2006
 
--> vaste rubrieken <--
--> sport <--
--> en verder <--
 

Met Potlood en Penseel

De vereniging van amateurschilders Met Potlood en Penseel (P&P) - met ruim 150 leden de grootste van Eindhoven - viert dit jaar haar 5e lustrum. De oorsprong ligt bij Philips, namelijk in de mogelijkheden, die met name Frits Philips destijds voor de werknemers schiep voor vrijetijdsbezigheden binnen het bedrijf. Eén van die clubs werd in 1964 opgericht en bood de gelegenheid om te tekenen en schilderen onder deskundige leiding in het toenmalige Philips Ontspanningscentrum (POC).
Op 4 september jl. vond, begunstigd door zeer fraai weer, een buitenschilderdag plaats op het terrein van Meare. Ongeveer 80 leden hebben daar geschilderd en aan het eind van de dag kozen 3 bewoners van Meare de drie in hun ogen mooiste schilderijen uit. Twee ervan hangen nu in hun gebouwen. De dag werd besloten met een gezamenlijke maaltijd van de leden. In oktober gaven de artistieke begeleiders van de 11 groepen elk een masterclass in hun persoonlijke specialiteit. Zo konden de leden ook eens met een andere begeleider kennis maken en een andere schildertechniek beoefenen. De animo bleek groot om eens bij een ander in de schilderkeuken te kunnen kijken. Ter afsluiting van het lustrumjaar vindt van 19 december 2005 tot 20 januari 2006 een grote Jubileumtentoonstelling plaats in “de Verborgen Kamer” van het Stadhuis in Eindhoven. Wethouder Mittendorff zegde toe de opening op maandag 19 december te verrichten. De “Magic Box”, waarover de gemeente beschikt in de Verborgen Kamer, zal door P&P benut worden om via fotomateriaal een indruk te geven van zowel de activiteiten in het professioneel ingerichte verenigingsatelier als van de creatieve uitkomsten daarvan: schilderijen
in vele technieken.

Willen de lezers van ’t Brierke nog eens genieten van zeer gevarieerde amateurschilderkunst van soms bijna professioneel niveau, dan kan dat in de eerder genoemde periode. Ook vroeger, in de jaren 1984-1990, hebben velen uit de wijk dat immers gedaan, omdat toen de jaarlijkse Kerstexpositie van P&P plaats vond in het gebouw van de Floor Evers Scholengemeenschap. Daar werd al eind 1989 een grote lustrumtentoonstelling gehouden, die toen rond de 800 bezoekers trok! Het was de afsluiting van de eerste viering van het 25-jarig bestaan. In de Verborgen Kamer zult u ook werk tegenkomen van wijkgenoten, want al jaren telt P&P niet alleen een aantal leden uit de Achtse Barrier, maar ook 2 bestuursleden, waarvan één al sinds de oprichting 25 jaar geleden. Wekt het voorgaande of straks de expositie uw eigen interesse in deze creatieve vorm van vrije tijdsbesteding, vraag dan informatie over onze vereniging op bij de heer H.R. Huisman, tel. 040 2115406, of bezoek onze website http://potloodenpenseel.dse.nl.