logo 't Brierke
Archief - Decemder 2004
December 2004
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
 

Traditie.

Tradities zijn overleveringen of dingen volgens gewoonte. Zo heeft elke cultuur vaak zijn eigen tradities. Bij ons is december een maand vol tradities, we hebben maar liefst drie feesten in die maand: Sint Nikolaas, de goed heilig man die pakjes uitdeelt aan de kinderen (en wie wil dan geen kind zijn?). Dit alles ter ere van een bisschop uit Mira. Maar Sint Nikolaas is op het moment dat U dit leest al weer op weg naar zijn huis en dat schijnt tegen-woordig in Spanje te staan.
Het tweede feest is kerstmis; een feest met veel aspecten. Voor de meeste katholieken en hervormden is het naar aanleiding van de geboorte van Christus. Die kersttijd duurt dan van 25 december (kerstavond) tot 6 januari (driekoningen). De hele maand decemberwordt wel de kerstmaand genoemd.
Andere culturen kennen midwinterfeest, zonnewendefeest en op de kortst dag van het jaar een lichtjesavond.
De kalkoenen laten gelaten het leven met kerstmis.
Dan het derde feest: oud op nieuw: voor zo ver ik weet een heidens feest, afscheid nemen van het dan voorbije jaar, terugkijken naar de treurige dingen maar ook terugdenken aan de gelukkige momenten. Dan komt het nieuwe jaar, eerst even alle boze geesten wegknallen en dan: maak er wat van!

KOOS