Logo 't Brierke - Ga terug naar de startpagina
Archief - Oktober 2004
Oktober 2004
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
 

Een geordende verzameling boeken
aangelegd tot algemeen nut.

Omstreeks 1900 hebben geestelijkheid en politici hun best gedaan om zoveel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen. O.a. door de vorming van leeskringen, ook in de wat kleinere plaatsen. Bibliotheken waren al langer bekend, bv. in kloosters, bij universiteiten en bij allerlei verenigingen en stichtingen, maar waren niet voor de “gewone” mensen toegankelijk. Dankzij het onderwijs en de behoefte die o.a. door de leeskringen ontstond, kwam er meer vraag naar kranten, tijdschriften en betaalbare boeken en dat bevorderde de groei en verspreiding van openbare bibliotheken. De eerste openbare bibliotheek is van lang geleden: die is namelijk in 1437 ergens in Italië geopend! Bij veel dorpen in Nederland zijn de openbare bibliotheken al opgeheven, vaak werden ze vervangen door een bibliotheekbus die dan een of twee keer per week ergens in het dorp kwam staan. Na ca twee jaar kwamen onwijze gemeenteraadsleden dan op het idee om die bus ook maar te schrappen, dat spaarde weer op de begroting en de mensen konden toch met de auto naar de bibliotheek in de naburige stad gaan. dat was voor die gemeente ook nog een mooie extra parkeeropbrengst.
Herkent U het verhaal voor Achtse Barrier? Onze mooie bibliotheek (tevens sociaal trefpunt) dreigt opgeheven te worden! In de week van 20-25 september is er een prachtige actieweek georganiseerd. Het liep goed, alleen het weer had beter gekund, maar ja dat kun je niet regelen. De vele schoolwerkstukken en handtekeningen zullen binnenkort aan de Eindhovense wethouder worden aangeboden.

Het woordenboek van Koenen zegt:
- bibliotheek = boekverzameling of boekerij
- openbare = voor ieder toegankelijk of zodat ieder het weten kan.

KOOS