Logo 't Brierke - Ga terug naar de startpagina
Archief - Juli 2004
Juli 2004
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
 

Donateursaktie

DE JAARLIJKSE DONATEURSAKTIE, georganiseerd door de Stichting Financiën voor Wijkactiviteiten in de Achtse Barrier (SFWAB) wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 8 oktober 2004.
De donateursaktie is bedoeld om geld in te zamelen ten behoeve van de aangesloten activiteitengroepen in de wijk. In oktober wordt huis aan huis een envelop bezorgd met het opschrift: JAARLIJKSE DONATEURSAKTIE.
Deze envelop bevat een brief en een acceptgiro. In de brief wordt een korte toelich-ting gegeven op de aktie, waarbij op de achterzijde een overzicht is opgenomen van de bij de SFWAB aangesloten groepen. Per groep is een omschrijving opgenomen van hun basisactiviteiten. Gedurende het jaar wordt door de groepen maandelijks in ’t Brierke vermeld welke activiteiten in de daarop volgende periode worden georganiseerd. Met de acceptgiro kunt u een bedrag naar eigen keuze overmaken aan onze stichting.
Wij hopen dat u ook in 2004 onze aktie wilt ondersteunen zodat het de SFWAB mo-gelijk wordt gemaakt de diverse activiteiten in onze wijk financieel te ondersteunen. De aktie in 2003 heeft een bedrag van ¼ 15.323,16 opgebracht. Nog steeds worden zo nu en dan gelden aan ons overgemaakt. Mocht u vergeten zijn een bedrag over te maken, dan zijn wij u dankbaar als u dat alsnog zou doen. U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer 4480778 ten name van St. Finc. v. Wijkactiviteiten, Fransebaan 21, 5627 JN Eindhoven.
Wij danken u namens de activiteitengroepen voor uw bijdrage voor de aktie van 2003 en hopen ook weer in dit jaar op uw steun te mogen rekenen.

Organisatie Donateursaktie