Logo 't Brierke - Ga terug naar de startpagina
Archief - Juni 2004
Juni 2004
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
 

In memoriam: Adri Lutters

Op zondag 9 mei j.l. is Adri Lutters thuis, na een korte, maar slopende ziekte op 62-jarige leeftijd overleden. Adri was bij veel wijkbewoners bekend.
Hij was de coördinator en drijvende kracht achter Stichting AB Info, waaronder de werkgroepen’t Brierke, de Wijkkalender, de Infolijn en de Verwelkomingsgroep van de Achtse Barrier vallen.
Daarnaast was hij zeer actief betrokken bij de jaarlijkse donateursactie van de Stichting Wijkfinanciën, die subsidies verstrekt aan de vele activiteitengroepen die zich inzetten voor de kleine en grote bewoners van de wijk.
Iedere wijk kent wel van die “kartrekkers”, die, haast vanzelfsprekend, een groot deel van hun tijd en energie besteden aan activiteiten voor hun wijk. Adri was bij uitstek zo’n onvermoeibare, energieke kartrekker.
Naast zijn werk en natuurlijk de muziek was hij waarschijnlijk de meest actieve vrij-williger in de Achtse Barrier. Hij wist als geen ander een team te stimuleren op momenten, dat sommigen het even niet meer zagen zitten. Hij wist iedereen telkens weer te overtuigen van het belang van diens activiteiten. Adri laat bij alle groepen in de wijk een grote leegte achter. De Achtse Barrier verliest in hem een uitzonderlijke kracht.
De massale opkomst tijdens de crematieplechtigheid op vrijdag 14 mei was een blijk van de grote waardering van velen voor het werk van Adri Lutters. De genoemde groepen zullen, zonder uitzondering, Adri zeer gaan missen en zullen het voortaan zonder zijn stimulans moeten doen.
Wij wensen zijn vrouw Gonny alle sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.