Logo 't Brierke - Ga terug naar de startpagina
Archief - Januari 2004
Januari 2004
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
 

Wordt alles duurder?

Ik denk dat het zo te stellig gezegd is, maar kan me toch ook niet aan dat gevoel onttrekken. Een mooi voorbeeld, dat er soms iets voordelig kan worden, heeft kortgeleden de gemeente ons gegeven. Het is niet in onze wijk maar ik wil het toch melden. Het Van Abbe Museum is grondig verbouwd, het is wel mooi geworden maar de prijs van een toegangskaartje is fors: ƒ 18,75; OK, ik moet niet meer in guldens rekenen, dus € 8,50. Korting voor kinderen en 65-plussers. Maar niet voor bijvoorbeeld houders van een museumjaarkaart. (Dat kostte de gemeente te veel bijdrage.) Tja, cultuurbeleid hè.
Er waren meer musea die niet meer mee deden. Nu heeft men ontdekt dat er veel bezoekers met een museumjaarkaart afhaken. De stichting museumjaarkaart heeft nieuwe regels opgesteld en de gemeenteraad heeft het museum weer toegankelijk
gemaakt voor houders van een museumjaarkaart.
Houders van een Rabo-pas of een NS-pas kunnen voor halve prijs het museum bezoeken. De mensen zonder pasjes zullen de volle prijs moeten blijven betalen of op speciale acties van het Van Abbe museum wachten. Dus niet alles is rozengeur en maneschijn.

KOOS