Logo 't Brierke - Ga terug naar de startpagina
Archief - Oktober 2003
Oktober 2003
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
 

Aktiviteiten in VTA "De Mortel"

Wat is dat, VTA?
V.T.A. staat voor “Vrije Tijds Accommodatie” Dat wil zeggen een ruimte waarin de wijkbewoners kunnen samenkomen in hun vrije tijd om zo de tijdens hun werk opgedane stress af te wenden. De gemeente heeft dit gebouw in het leven geroepen om de wijkbewoners een gelegenheid te bieden zich te ontspannen, zich te vermaken in sport en spel, op de hoogte te blijven van wat er in de wijk leeft, of zomaar gezellig te komen buurten, biljart spelen, pijltje gooien, kaartje leggen of gewoon alleen een pilsje drinken, zoals in een bruin café.
Wij, het team van de Mortel, hebben het plan om wat nieuwe activiteiten te starten zoals b.v. sjoelen, darten, schilderen, ‘cursus’ stamboom opzetten. De doelgroep zijn mensen vanaf ± 45 jaar. Wij nodigen u dan ook uit om dit kenbaar te maken naar ons, mocht u hierin interesse hebben. Ook willen we graag in contact komen met mensen die bereid zijn om ‘les’ te geven aan deze doelgroep. Dit kunt u doen via de e-mail, a.thomassen@chello.nl, even langs komen of anders even bellen op nummer 040-2423533, wij zullen u graag te woord staan! Dus tot gauw,

Anja, Hans, Marian en Freek

Kaarten in de Mortel
Nu het zomerseizoen ten einde is, willen wij opnieuw kenbaar maken dat er op de woensdagmiddag vanaf 13.30 uur de gelegenheid geboden wordt om gezellig een kaartje te leggen. U kunt dan deelnemen aan het rikken of jokeren. Iedereen kan hier zonder verplichting aan deelnemen, indien u zich voor 13.30 uur op woensdagmiddag aanmeldt in de Mortel. Het is de vrije inloop die het voor u gemakkelijk maakt uw woensdagmiddag prettig en zinvol in te vullen met kaarten en een praatje.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1, dit wordt wekelijks omgezet in prijzen in natura en aan het eind van de middag aan de winnaars beschikbaar gesteld. Gemiddeld heeft 1 op de 3 deelnemers een prijsje. Wij hopen u binnenkort te ontvangen in de Mortel.
Met vriendelijke groet,

Freek en Gerda

Bejaarden Biljart Vereniging Achtste Barrier
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, 50+, voor de dinsdag en woensdag middag om gezellig te komen biljarten. Wij spelen in de Mortel, aanvangstijd is 13.00 uur. Indien u interesse heeft, kom gerust een kijkje nemen, wij geven graag advies aan u, of bel even naar Ad v.d. Lee 040-2480382.

Sjoelen in de Mortel
Het ligt in de bedoeling om in de 2e week van oktober een sjoelcompetitie op te starten. Dit op de maandagavond om 19.00 uur en/of de dinsdagmiddag, aanvang 13.30 uur. Iedereen is welkom zonder verdere verplichtingen. Er wordt € 1 gevraagd bij inschrijving, deze wordt besteed aan dagprijzen in natura. Mocht u interesse hebben en voorkeur van speeldag, geef dit even door op tel. 242 35 33 of loop even binnen, dit om een inzicht te verkrijgen zodat we een goede start kunnen maken. Wij hopen u dan ook spoedig in de Mortel te ontmoeten en dat daarvan uit een gezellige middag en/of avond ontstaat.

Darten in de Mortel
Nu het weer eerder donker wordt hebben Marco en Davy besloten om de avonden weer binnen door te brengen en een dartclub op te richten. Er is al een groep van ongeveer 10 deelnemers van start gegaan op vrijdagavond. Wij nodigen u uit om vrijdag 17 oktober vanaf 8 uur de Open avond te bezoeken in de Mortel. Voor meer informatie: Marco 06 1887 6516, of Davy 06 1459 6085 of de Mortel 242 35 33.

Vooraankondiging: Kerstknutsel voor volwassenen
Op donderdag 27 november en op donderdag 11 december zal er in de Mortel een kerstkrans en een kerststuk gemaakt kunnen worden o.l.v. Anja van der Velden. Meer info in het volgende Brierke of bij Anja 242 79 88.