Logo 't Brierke - Ga terug naar de startpagina
Archief - Februari 2003
Februari 2003
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
 

Open dag de Wegwijzer


Op zaterdag 22 februari van 11.00 tot 13.00 u houdt basisschool De Wegwijzer een open dag. Iedereen is van harte welkom. U kunt een goede indruk krijgen van de manier van werken en de sfeer op school door in de klassen een kijkje te nemen en met de leerkrachten te spreken.
Leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad geven u graag uitleg over de verschillende activiteiten die door het jaar heen, voor (en door!) de kinderen worden georganiseerd. De overblijfouders kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden van het overblijven. Tijdens de open dag is er een crêche voor de kleinere kinderen.

We geven op De Wegwijzer op een klassikale manier les. We maken daarbij gebruik van moderne methoden. De school gebruikt ook de werkwijze ‘zelfstandig werken’. Dit betekent dat kinderen een weektaak krijgen, die bestaat uit het werken aan bekende lesstof. Dagelijks kunnen de kinderen hier zelfstandig mee aan de gang. Op deze wijze willen we de kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een deel van hun werk. Daarnaast biedt deze methode de ruimte om extra aandacht te geven aan de kinderen die dat nodig hebben.
Alle groepen maken in het onderwijs gebruik van de computer. Het is immers belangrijk dat de kinderen met computers kunnen omgaan. Dit vindt aanvankelijk spelenderwijs plaats, en ontwikkelt zich tot het aanbieden van bepaalde lesstof via de PC. Voor het werken in het documentatiecentrum kunnen de kinderen gebruik maken van Kennisnet. De vorderingen van ieder kind worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Hierdoor wordt een individuele begeleiding van uw kind gewaarborgd.

Naast leren, is er ook aandacht voor andere zaken, zoals sportevenementen en culturele activiteiten. Daarnaast is er aandacht voor projecten voor onze medemens. Zo steunt de school een project in Indonesië en werd in november weer volop meegedaan met de actie “Operatie Schoenendoos”.

Vanuit onze protestants-christelijke visie op mens en maatschappij geven wij belangrijke normen en waarden aan de kinderen door. Zo willen wij de kinderen bijbrengen dat omgaan met je medemens en het milieu een opdracht met zich mee brengt: zorg en respect voor elkaar, en voor de leefwereld om je heen. Dit heeft te maken met het besef dat de wereld ons ’in bruikleen’ is gegeven.
Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen we dat kinderen naar elkaar omzien en met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid. Ze leren naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen. Eigen ontplooiing kan alleen mogelijk zijn als je voldoend respect en zorg voor je naaste voelt.
Het streven is dat kinderen respect hebben voor elkaar in al hun verscheidenheid, want de school heeft ook een groot aantal leerlingen die van huis uit geen of een andere geloofsovertuiging meebrengen.

De Wegwijzer bevindt zich op een goed bereikbare en toch rustige locatie aan de Héraultlaan 4, tussen de Fransebaan en het Savoiepad. Aan de andere kant van het Savoiepad ligt De Klaver, het kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang. De school ligt op loopafstand van de peuterspeelzalen in De Mortel (Pino en Tommie).

Wie die dag niet kan komen maar toch graag wil kennismaken met de school, kan met de directeur, Gerard Spaans, contact opnemen voor een afspraak.
PC Basisschool De Wegwijzer, Héraultlaan 4, 5627 DP Eindhoven, tel. 2425881. U kunt informatie over ‘De Wegwijzer’ vinden op internet via:
http:// www.wegwijzer.dse.nl. Het e-mail adres van de school is: wegwijzer@skpo.nl