Logo 't Brierke - Ga terug naar de startpagina
Archief - Februari 2003
Februari 2003
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
 

Straatspeeldag in mei 2003

Hoewel het pas februari is willen wij toch nu al uw aandacht vragen voor de Nationale Straatspeeldag die elk jaar weer in de tweede helft van mei wordt georganiseerd. Ook in de Achtse Barrier vinden dan activiteiten plaats, bijvoorbeeld in Hoeven B2.

Het bestuur van SFWAB (Stichting Financiën voor Wijkactiviteiten Achtse Barrier) wil stimuleren dat de Nationale Straatspeeldag-gedachte nog meer postvat in de Achtse Barrier. SFWAB wil dit doen door personen en/of groepen die iets op touw willen zetten subsidie te geven. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan.

Zo moet de activiteit voor iedereen binnen de Achtse Barrier toegankelijk zijn. Ook dient vooraf voldoende bekendheid zijn gegeven aan de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld bij de beide supermarkten of ook de bibliotheek. Ook ’t Brierke is een goede mogelijkheid om aandacht te geven aan de activiteit.
Dus, wanneer u de ideeën heeft, dan is SFWAB er voor u om die ideeën te realiseren. U kunt contact zoeken met ondergetekende, telefoon 248 18 33, e-mail f.wouters@chello.nl. Ook voor vragen kunt u daar natuurlijk terecht.

Namens SFWAB,
Frans Wouters, secretaris