Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

November 2023

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Voortgang Nationale Denktank

Dit jaar werken we met De Nationale DenkTank aan het thema 'Betekenisvol ouder worden'.

Een relevant onderwerp, want Nederland gaat een enorme vergrijzingsgolf tegemoet. Helaas is onze maatschappij hier nog onvoldoende op ingericht.
De vraag waar we vanaf augustus met 20 deelnemers mee aan de slag zijn gegaan luidt dan ook als volgt:
Hoe kunnen ouderen in de vergrijzingsgolf betekenisvol ouder worden en hoe ziet een inclusieve samenleving voor ouderen eruit?
De afgelopen twee maanden hebben wij de knelpunten geïdentificeerd binnen dit vergrijzingsvraagstuk. We hebben ons verdiept in de volgende deelthema’s: Voorbereiden op ouder worden, Zingeving, Arbeidsmarktparticipatie en Passende leefomgeving. Er zijn een twintigtal knelpunten uitgediept.

Deze zijn allemaal terug te lezen in het analyse rapport via de website:

https://ndt23.nl/analyserapport-ndt23/.

Een kleine greep uit dit rapport:

 • De negatieve beeldvorming over ouderen:
  Veel mensen denken dat ouderen kwetsbaar, conservatief en afhankelijk zijn. Deze stereotypes zorgen er onder andere voor dat ouderen aangesproken worden op een kinderlijke toon of dat ze geen eerlijke kans krijgen tijdens het sollicitatieproces.
 • Het onbenutte potentieel van ouderen op de arbeidsmarkt:
  Onder werkzoekende 55-plussers ervaart de helft leeftijdsdiscriminatie na afwijzing voor een baan, onder andere door ongegronde vooroordelen over gebrek aan aanpassingsvermogen en financieel risico.
 • Huidhonger:
  Bijna 80% (!) van de ouderen geeft aan meer behoefte te hebben aan seksualiteit en intimiteit. Tegelijkertijd vindt 1 op de 4 ouderen het moeilijk om hierover te praten.
 • De beperkte doorstroom op de woningmarkt:
  Ouderen verhuizen weinig en soms te laat, grotendeels doordat dit financieel onaantrekkelijk is, wat niet alleen leidt tot beperktere doorstroom op de woningmarkt maar ook tot noodverhuizers en te lang blijven wonen in ongeschikte woningen.

Onze bevindingen hebben we in oktober gepresenteerd aan 150 experts. Aansluitend hebben we in co-creatie sessies nagedacht over potentiële oplossingen voor de gevonden knelpunten. De komende 2 maanden zullen we namelijk de meest impactvolle oplossingen bedenken en uitwerken.

Eva van de Sande