Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

November 2023

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Een verkeersveiliger Achtse Barrier

Het leefbaarheidsteam heeft vorige maand het Zwartboek Verkeer in en rond Achtse Barrier uitgebracht. Hierin worden onveilige verkeerssituaties in de wijk beschreven.

Met het Zwartboek roepen zij de gemeente op om actie te ondernemen. Samen met collega Robin Brokmann hebben we dit zwartboek meteen onder de aandacht gebracht van het stadsbestuur. Want ook wij maken ons zorgen over de onveilige verkeerssituaties in de wijk en vinden dat er iets aangedaan moet worden.

Het stadsbestuur heeft inmiddels gereageerd op onze vragen. Hoewel het jammer is dat bewoners een uitgebreid zwartboek moesten opstellen om gehoord te worden, is het goed dat de gemeente nu van plan is om met verkeersexperts en bewoners de situaties ter plaatse gaan bekijken. Hierdoor kunnen ze begrijpen hoe het in de praktijk is en wat bewoners ervaren. We hopen dat bijvoorbeeld de fietspad-oversteekplaatsen snel beter worden verlicht.

Ook erkent de gemeente de zorgen over het toekomstige snelfietspad in de wijk.
Na onze oproep overwegen ze nu om het fietspad rondom basisschool De Spaaihoeve te verplaatsen, zodat kinderen veilig kunnen oversteken naar het speelplein. Bovendien komt er een rotonde op het kruispunt Spaaihoefweg - Fransebaan.

We hebben de gemeente ook gevraagd om iets te doen aan de Fransebaan. Tot dusver willen ze dat niet, omdat de weg belangrijk is voor hulpdiensten en bussen. We begrijpen dat, maar we denken dat de snelheid kan worden verminderd door bijvoorbeeld het fietsgedeelte te scheiden van de autoweg, net zoals bij een deel van de Boschdijk richting het centrum is gedaan. De huidige inrichting van de Fransebaan nodigt namelijk uit tot te hard rijden. We hopen dat de gemeente dit wil heroverwegen.

Samen met het leefbaarheidsteam zetten wij ons in voor een verkeersveiliger Achtse Barrier. We zijn benieuwd welke verdere maatregelen worden genomen wanneer de verkeersexperts binnenkort met de buurt een kijkje nemen.

Remco van Dooren (raadslid)
en Marianne Buenen (commissielid),
CDA Eindhoven