Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

November 2023

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Opbrengst collecte Dierenbescherming 2023

Collectanten van de Dierenbescherming haalden dit jaar in Eindhoven in de wijk Achtse Barrier een bedrag op van maar liefst € 665,11.
De Dierenbescherming is erg blij met de opbrengst en spreekt van ‘een onmisbare bijdrage in de strijd tegen dierenleed’.

De collectanten gingen de eerste week van oktober langs de deuren, in de week van Dierendag. Op de collectebussen stond een QR-code, zodat mensen die geen contant geld ter beschikking hadden ook via de QR-code konden doneren. De QR-code werd ook door veel collectanten via WhatsApp en social media gedeeld, zodat er nog meer mensen werden bereikt. Bovendien was er de mogelijkheid om een digitale collectebus aan te maken op www.dierenbescherming.digicollect.nl.
Alles bij elkaar leverde dit een mooi bedrag op waarmee veel dieren geholpen kunnen worden.
“Iets waar we alle collectanten, coördinatoren en gulle gevers erg dankbaar voor zijn”, aldus de Dierenbescherming.

Mocht u de collectant gemist hebben, kunt u alsnog doneren via bovenstaande link.

Over de collecte
In Nederland leven miljoenen dieren. Huisdieren, landbouwdieren en wilde dieren. Zij hebben zelf geen stem en komen daardoor helaas nogal eens in de verdrukking. De Dierenbescherming komt op voor al deze dieren, onder andere met dierenambulances, opvang in dierenasielen, voorlichting, educatie en lobby. Het streven is dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als dieren toch in nood raken, zijn er de dierenambulances en opvangcentra om de dieren te redden en op te vangen. Het werk wordt grotendeels door vrijwilligers gedaan. Om het werk te kunnen bekostigen is de Dierenbescherming afhankelijk van donaties. De collecte is daarbij onmisbaar.

Volgend jaar
Als collectant bepaal je zelf wanneer en hoe lang je collecteert. De meeste collectanten lopen in hun eigen straat of buurt. Het kost je slechts een paar uur van je tijd. Volgend jaar is de collecte van 29 september tot en met 5 oktober 2024.
Wie geïnteresseerd is om mee te helpen kan zich aanmelden via
https://www.dierenbescherming.nl/collecteren.