Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Maart 2023

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Hoe houden we voldoende water?

De keuze is aan jou!

Het klimaat verandert. Het weer kent steeds meer extremen. Droogte en erg veel regen in korte tijd. De laatste jaren was het erg droog.
Terwijl er in de zomer van 2021 opeens heel veel water op ons af kwam.
Waterschap De Dommel doet zoveel mogelijk om het water vast te houden. Zodat er voldoende water is in droge perioden. Voldoende grondwater en water in sloten en beken is belangrijk voor iedereen. Voor de landbouw, de natuur én voor jou. En hoe we dat doen, daar heb jíj invloed op.
Met ruim 1.865 stuwen en een maaiplanning werken we elke dag aan een goede balans tussen niet te veel en niet te weinig water. Dat is belangrijk voor de landbouw én voor de natuur.
Voor een goede oogst moet het land niet te nat zijn. Voor plant en dier is te weinig water juist niet goed. Door beken te laten kronkelen, geven we water weer de ruimte. Het stroomt langzamer weg en kan beter de grond inzakken. Zo houden we het grondwater op peil.

Samen met jou
We doen er alles aan om zoveel mogelijk water vast te houden in ons gebied. Maar dat kunnen we niet alleen. Wil je in je tuin de regenpijp afkoppelen? Of een groen dak aanleggen? Dan adviseren we je en laten we je zien hoe je dat kunt doen. Ben je grondeigenaar? Dan vragen we je om het water in je sloten langer vast te houden. Dan heeft het tijd om in de bodem te zakken.

Meer ruimte voor water
De zomer van 2022 was erg droog. Er stond weinig of helemaal geen water in onze beken en sloten. We hebben zeldzame diersoorten kunnen redden door extra water in vijf beken te pompen. Samen met natuurorganisaties werken we aan projecten in Midden-Brabant om de natuur te verbeteren. We maken hiermee meer ruimte voor water en natuur. In samenwerking met agrariërs hebben we in het projectgebied van de Keersopperbeemden drie stuwen geplaatst om water langer vast te houden in tijden van droogte.
Hoe zie jij de toekomst van het water?
Wat vind jij? Hogere dijken bouwen of meer ruimte vrijhouden voor water? Investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of de schade repareren als het zover is? Mensen die meer water opvangen belonen of evenveel waterschapsbelasting betalen voor iedereen? Jij hebt hierin iets te kiezen.

We mogen weer stemmen!
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Er spelen verschillende belangen over bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er valt echt iets te kiezen. Jij stemt toch ook? Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan je helpen om een keuze te maken. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen vind je op www.dommel.nl/verkiezingen.

Erik de Ridder,
watergraaf Waterschap De Dommel