Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

September 2022

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Donateursactie SFWAB AB 2022

September, voor de meesten is de vakantie achter de rug en de scholen zijn weer begonnen.
Deze maand valt er weer de bekende enveloppe van de Donateursactie bij u in de brievenbus.

Met het geld dat de donateursactie opbrengt worden activiteiten in Achtse Barrier gesponsord.
Ook het begin van dit jaar is, door corona, weer een moeilijke tijd geweest. Door een gebrek aan vrijwilligers komen de activiteiten moeizamer op gang. Met het geld dat wij nu overhouden hopen wij later weer extra grotere activiteiten te kunnen sponseren.
De vorige jaren zijn dat o.a. geweest: de activiteiten van de OKA (Open Kinder Activiteiten), zoals de kindervakantieweek, de avond(wandel)vierdaagse, paaseieren versieren, Sinterklaasfeest. Ook de Infolijn AB, de Welkomstgroep AB, Halloween groep, Dartclub, BoekenMortel, Spinclub, Automaatje, Bloementuin (pad), AB Vinyl en garagesale ontvingen een bijdrage. Tevens werd een aanzienlijke subsidie aan de WieWitWaWijkQuiz verleend, die volgend jaar hopelijk weer van start gaat.
Wijkactiviteiten zijn afhankelijk geworden van de SFWAB subsidie. Ter informatie: de binnen de SFWAB samenwerkende activiteitengroepen organiseren zelf geen aparte geldinzamelingsacties!
De vergaderingen van de SFWAB zijn openbaar en worden gehouden in buurtcentrum De Mortel. Dit jaar hebben wij door corona nog geen vergadering kunnen houden, maar zodra dit enigszins mogelijk is zullen wij dat dan ook doen.
De donateursactie 2022: u kunt ons weer steunen met een bijdrage!
De bijdrage kunt u storten via internetbankieren (het goedkoopst voor ons) of u kunt de QR-Ideal code gebruiken.
Let op: een nieuwe bank (=Rabobank) omdat de acceptgiro bij ING gaat vervallen en de ING geen QR-code kan genereren. Nieuwe Rabobankrekening: NL61 RABO 0197 9800 31.

Hebt u vragen of wilt u een activiteit aanmelden voor subsidie?
Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor bestuur of een activiteit?
U kunt bellen met het bestuur van de SFWAB: 040 - 262 42 96 of e-mail: sfwab.voorzitter@gmail.com.
De SFWAB heeft een aanvraag lopen bij het CBF (cbf.nl, toezicht op goede doelen) en doorloopt nu de toetsing.
Met vriendelijke groeten,

bestuur SFWAB,
Marian, Hans en Peter