Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

September 2022

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Ratten in AB?

We waren het bijna vergeten, de rattenplaag in Achtse Barrier, waar enkele jaren geleden nog al wat reuring over was in de wijk.
Wees gerust, de ratten zijn nooit weggeweest. Ze waren er en zijn gewoon in de wijk gebleven. Misschien waren we wel aan deze oude buurtgenoten gewend of we hebben er mee leren leven. De werkgroep rat van het LTAB is enige jaren geleden wegens een volledig gebrek aan belangstelling opgeheven.
Maar nieuwe bewoners gingen klagen bij de gemeente en niet zonder resultaat.
We kregen goede raad over de anti-rat leefregels en het adres van rattenbestrijders, die overigens volstrekt zinloos zijn als de buren niet meedoen.
Er is zelfs een pilot opgestart waar de gemeente in enkele straten van onze wijk zelfs camera’s in enkele tuinen heeft geïnstalleerd. Ook zijn er ecologische maatregelen getroffen en er zijn uilenkasten geplaatst in de hoop dat de uilen hun bijdrage aan de rattenbestrijding gaan leveren.
Is het zinvol om de werkgroep rat weer een nieuw leven in te blazen? Al was het alleen om ideeën of initiatieven uit de wijk richting gemeente te coördineren.
Het LTAB wil graag haar steun en medewerking geven aan een initiatief voor een herboren werkgroep, is dit iets voor jou? Meld je aan bij secretaris@ltab.nl.

Peter
LTAB