Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

September 2022

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
Ga naar elz.nlOver gezondheid en welzijn

Leefstijlcoaching voor kinderen komt eraan

Kinderen vooruithelpen die, letterlijk en figuurlijk, niet lekker in hun vel zitten. Met dat doel hebben Bart Schols en Eva van de Sande een programma Leefstijlcoaching voor kinderen bedacht. Het is een van de nieuwe initiatieven van Fysiotherapiepraktijk Achtse Barrier, die steeds meer inzet op gezondheidsbevordering in brede zin.

“We zien twee belangrijke ontwikkelingen”, vertelt fysiotherapeut en leefstijlcoach Bart Schols. “Aan de ene kant is er in de zorg steeds meer aandacht voor preventie, oftewel het voorkomen van gezondheidsproblemen. Hoe jonger je daarmee begint, hoe beter. Daarnaast laten onderzoeken zien dat het aantal kinderen met overgewicht groeit. We zien dat ook in onze praktijk. Overgewicht kan leiden tot gezondheidsklachten en sociale problemen, zoals pesten. Dus preventie inzetten bij deze groep kinderen is heel zinvol.”

Met het gezin
Preventie in de vorm van leefstijlcoaching dus, en meestal is daar het hele gezin bij betrokken. “We bekijken eerst wat er in een gezin speelt”, gaat Bart verder. “Wat maakt dat een kind overgewicht heeft? Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het zich eenzaam voelt en daardoor veel ongezonde dingen gaat eten. De volgende stap is spelenderwijs met kind en ouders zoeken naar welke veranderingen mogelijk zijn. Kan het kind bijvoorbeeld samen met een van de ouders gaan koken? Kun je samen wandelen of sporten?”

Hij benadrukt dat de antwoorden uit het gezin zelf moeten komen, want dan hebben acties de meeste kans van slagen. “Wij coachen, we dragen niets op. Eva en ik hebben een speciale opleiding gehad voor leefstijlcoaching bij kinderen. Daarin hebben we veel geleerd over de juiste vragen stellen en mensen zelf laten nadenken. Als iemand zelf met een oplossing komt, is de motivatie het grootst en kun je een leefstijlaanpassing beter volhouden.”

Meer dan overgewicht
Leefstijlcoaching gaat over meer dan overgewicht. Kinderen met andere gezondheidsklachten die een relatie hebben met leefstijl, kunnen ook aankloppen. “Maar bij ons zien we toch vooral problemen rondom overgewicht”, aldus Bart. “Het is prettig dat we dan ook ook onze deskundigheid als fysiotherapeut kunnen inzetten, zoals het behandelen van knieklachten. Daarnaast is onze kracht dat we voor elke situatie een op maat gemaakt programma willen maken, dat precies aansluit op de behoeften van het kind en het gezin.”
De coaches kunnen diverse hulpmiddelen inzetten, vervolgt hij. “Bij kleine kinderen maken we onder andere gebruik van spelletjes en speelgoed. Bij oudere kinderen kun je denken aan huiswerkopdrachten en coachingsgesprekken. Eventueel brengen we kinderen en ouders in contact met een sportclub.”

Meer leefstijlbegeleiding
Een paar jaar geleden startte de praktijk al met leefstijlcoaching voor volwassenen. Nieuw is leefstijlbegeleiding die speciaal gericht is op diabetespatiënten, en op mensen die een risico lopen op hart- en vaatziekten.

Het vak van fysiotherapeut is enorm in ontwikkeling, vertelt praktijkeigenaar René van den Berge. “Het gaat steeds meer over leefstijl, preventie en coaching op gedrag. Wij zijn opgeleid om de motivatie van mensen naar boven te halen, ze in beweging te krijgen. Zodat ze langzaam van binnenuit iets gaan doen. Want daar draait het om bij het voorkomen of verminderen van heel veel gezondheidsklachten: blijf in beweging!”

Samenwerking
Voor het beste resultaat moet iedereen in de wijk deze boodschap uitdragen en met leefstijl bezig zijn, benadrukt René. “Daarom zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking op met bijvoorbeeld de huisartsen, praktijkondersteuners en apotheken. We kunnen elkaar helpen en op die manier ook efficiënter werken.
Digitalisering speelt hier ook een belangrijke rol bij, bijvoorbeeld via Buurtplein Achtse Barrier.”

Goed om te weten!:
  • Het plan voor Leefstijlcoaching voor kinderen ligt ter goedkeuring bij de zorgverzekeraar. Bij groen licht gaat het volgend jaar van start.
  • Het programma is bedoeld voor kinderen van 4 tot 16 jaar.
  • Volwassenen kunnen al gebruikmaken van leefstijlcoaching. Meer informatie: www.fysiotherapieachtsebarrier.nl (kijk bij ‘Alle trainingen’).

    Andere nieuwe ontwikkelingen in de praktijk:
  • Echo’s maken van spieren en gewrichten, om duidelijk te krijgen waar het probleem zit en welke behandeling het meest gepast is.
  • EPTE-therapie: een bewezen nieuwe techniek om hardnekkige peesontstekingen te behandelen.
  • Alle informatie over het Buurtplein staat op www.achtsebarrier.nl.