Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Januari 2022

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
Ga naar elz.nlOver gezondheid en welzijn

Praktijkondersteuner Jeugd: voor álle kinderen in de wijk

Niet alle kinderen zitten lekker in hun vel. Ze voelen zich bijvoorbeeld somber, angstig of raken snel in paniek. In onze wijk krijgen ze hulp, dichtbij huis. Maud Dane is praktijkondersteuner Jeugd en vertelt hoe dat gaat.

Een praktijkondersteuner (POH) Jeugd werkt bij een of meer huisartspraktijken. Maud Dane, afgestudeerd kinderpsycholoog, is sinds 2014 actief in Achtse Barrier. Ze is een echte pionier. “Het was toen een nieuwe functie. Aanvankelijk richtte ik me alleen op de kinderen en hun psychische problemen. Het uitgangspunt was, en is nog steeds, dat we dichtbij huis kortdurende hulp bieden, in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk.”

Gehoord en gezien
De POH Jeugd kent geen lange wachtlijsten. Ook wordt er geen officiële diagnose gesteld. Het gaat er vooral om dat kinderen en jongeren (tot circa 23 jaar) zich gehoord en gezien voelen. Verder krijgen zij, en eventueel ook hun ouders, handvatten voor het omgaan met lastige situaties. Hierbij maakt Maud onder andere gebruik van online hulpmiddelen. Bijvoorbeeld de zelfhulp-modules op het digitale Buurtplein van Achtse Barrier. “Dat is echt iets wat ik stimuleer. Er zijn speciale modules voor kinderen en jongeren, zoals ‘Oefenen met ontspannen’, ‘Omgaan met je gevoelens’ en ‘Omgaan met corona’.”

Maud werkt het meest samen met de huisartsen, bijvoorbeeld bij kinderen met ADHD. “De huisarts gaat over de medicatie, ik check hoe de ze in hun vel zitten.” Ook heeft ze regelmatig overleg met andere hulpverleners in de wijk. Als de problemen ernstig zijn, verwijst de POH Jeugd door naar gespecialiseerde zorg.

Wijkgericht werken
Sinds enkele jaren is de POH Jeugd aangesloten bij wijkgericht werken, iets waarmee Achtse Barrier vooroploopt. “In de loop van de tijd werd het belang van goede samenwerking in de wijk steeds zichtbaarder. Samen kan er meer en wordt de zorg beter.” Maud heeft daarom vaak contact met scholen, WIJeindhoven, het jongerenwerk, de wijkagent en de jeugdgezondheidszorg (onderdeel van de GGD). “Samen gaan we voor de beste jeugdzorg op de juiste plek.”

Dat zorg- en hulpverleners elkaar zo goed kennen, is uniek, gaat ze verder. “Als een leerkracht van een basisschool in de wijk moeilijkheden signaleert bij een kind, nemen ze contact op met mij. Ze vragen of ik het kind eens kan zien. Fijn dichtbij huis.” Andersom is de POH Jeugd op school aanwezig bij het overleg over zorgleerlingen.” Maud is op woensdagmiddag vaak te vinden in wijkgebouw De Mortel, tijdens het inloopspreekuur voor kinderen. “Ze kunnen mij, of mijn collega, dan leren kennen en wat aan me vragen of vertellen.”
Problemen voorkomen
De POH Jeugd in Achtse Barrier is uitgegroeid tot een brug tussen medische en sociale zorg. En dat past helemaal bij Maud. “Na mijn studie heb ik in het ziekenhuis als kinderpsycholoog gewerkt. Ik ben teruggegaan naar de wijk omdat je daar, met al die verschillende partijen, veel kunt doen om moeilijkheden te verminderen en zelfs voorkomen.” Een grote wens voor de toekomst is meer verbinding met de gespecialiseerde jeugdzorg, zoals een ggz-instelling. “We gaan ervoor dat kinderen en jongeren na gespecialiseerde behandeling, nazorg in de wijk kunnen krijgen.”

Werken met kinderen vindt ze geweldig. “Ze zijn eerlijk, duidelijk en draaien nergens omheen. Ze zeggen wat ze voelen en nodig hebben. Een kind wil vooral gezien en gehoord worden, met al z’n emoties. Waarom ze zich niet prettig voelen, weten ze vaak niet. Daarom is het allerbelangrijkste dat ouders en anderen steun en begrip geven.”

   
 
Maud Dane
 

 

Goed om te weten!:

  • Maud Dane werkt elke woensdag en vrijdag in Gezondheidscentrum Achtse Barrier. In Medisch Centrum Artois werkt een collega praktijkondersteuner Jeugd.
  • Kinderen kunnen in wijkcentrum De Mortel kennismaken met de praktijkondersteuner Jeugd. Zij is daar op woensdagmiddag in de even weken, van 15.00 tot 17.00 uur.
  • Voor een afspraak met de POH Jeugd in het gezondheidscentrum is gewenst dat er eerst contact is met de huisarts. Een ketenpartner (bv. WIJeindhoven, GGD) kan ook met Maud contact opnemen voor een aanmelding.
  • Begeleiding bij de POH Jeugd houdt gemiddeld twee tot zes afspraken in.
  • Het aanbod online zelfhulp, en nog veel meer voor de jeugd en ouders, is te vinden op het www.achtsebarrier.nl (kijk o.a. bij Zelfzorg).