Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Januari 2022

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Wat willen wij met het Biarritzplein?

Die vraag van het LTAB vorige maand kan beter luiden: Wat wil de gemeente Eindhoven met het Biarritzplein?

In het bestemmingsplan voor Achtse Barrier lezen we in de toelichting over detailhandel: In het noordwesten van Woensel-Noord zouden in een blanco situatie de 2 winkelcentra worden samengevoegd tot één compleet wijkcentrum op een centrale plek in het verzorgingsgebied.
De stedenbouwkundige opzet van Achtse Barrier met een groen hart, biedt hiertoe echter geen voor de hand liggende mogelijkheden. Er zijn al tijden (zachte) plannen voor de Ardèchelaan waar ook ruimtelijk mogelijkheden zijn (in tegenstelling tot het Biarritzplein).
In dit geval streven we naar een versterking van Ardèchelaan tot wijkcentrum (klein). Dit zou bij voorkeur in combinatie met een herpositionering van het Biarritzplein moeten gaan. Qua ontwikkelingsrichting zou dan bijvoorbeeld relocatie van de ondernemers naar Ardèchelaan of andere centra met voldoende perspectief het streven zijn.

Veel mooie woorden, maar de gemeente zegt hier eigenlijk: het Biarritzplein is een mislukt project. Hadden we destijds anders moeten doen. Want in de jaren 70 van de vorige eeuw was Achtse Barrier nog een blanco situatie. Destijds zijn keuzes gemaakt, die al snel niet zo gelukkig bleken, zoals bijvoorbeeld de moeizame ontsluiting van het plein en het ontbreken van groeimogelijkheden.

Voor de problemen op en rond het Biarritzplein wist, weet en zoekt de gemeente geen oplossingen. In de visie van de gemeente op de detailhandel in Achtse Barrier had en heeft het Biarritzplein geen urgentie meer. Men laat het aan de ‘markt’ over, dus aan projectontwikkelaars, die er misschien nog wel een verdienmodel inzien.

Al 12 jaar geleden is er, samen met het LTAB, een schouw geweest en van daaruit zijn er aanbevelingen gedaan. Jumbo investeerde in een nieuwe entree met een betere lift naar het parkeerdak.

   
 
Biarritzplein (Google streetview)
 
   
 
Ardècheplein (Google streetview)
 

De Gemeente Eindhoven liet uiteindelijk een deel van de bestrating opnieuw leggen. Er zijn wat fietsenrekken bij gekomen, maar banken zijn verwijderd vanwege de overlast door hangjeugd. En de gemeente Eindhoven steekt er verder geen energie in. De ontsluiting van het plein blijft moeizaam.

Het Biarritzplein wordt gezien als een aflopende zaak; op termijn sluiten hier de winkelactiviteiten. Maar nog geen idee wat er daarna moet gebeuren.

Het winkelcentrum Ardèchelaan daarentegen zou moeten uitbreiden en ondernemers van het Biarritzplein zouden naar de Ardèchelaan kunnen verhuizen. Maar bij de Ardèchelaan is de verkeersontsluiting toch ook niet optimaal. En in de ‘zachte’ plannen, die er voor het winkelcentrum Ardèchelaan circuleren, wordt die ontsluiting er ook niet beter op. Bovendien moet in die plannen veel worden gesloopt. Hoelang wordt het dan behelpen op de Ardèchelaan?

Je moet de vraag stellen waarom de gemeente Eindhoven het ene winkelcentrum laat doodbloeden en het andere grondig laat veranderen door projectontwikkelaars. Je zou toch verwachten dat een gemeente zelf de stedenbouwkundige regie heeft en met duidelijke en met cijfers onderbouwde ontwikkelingsplannen komt, zowel voor het Biarritzplein als voor de Ardèchelaan. En hierbij ook de wijkbewoners betrekt.

Want de belangrijkste vraag is toch: waar wordt Achtse Barrier beter van?

Wouter Niezing