Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

September 2021

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Donateursactie SFWAB Achtse Barrier 2021

September; voor de meesten is de vakantie achter de rug en de scholen zijn weer begonnen.

Deze maand zal er weer de bekende enveloppe van de Donateursactie bij u in de brievenbus worden gestopt. Met het geld dat de donateursactie opbrengt worden activiteiten in Achtse Barrier gesponsord.
Dit jaar is door corona weer een moeilijke tijd geweest, alle activiteiten zijn afgelast. Met het overgehouden geld hopen wij later extra grote activiteiten te kunnen sponseren.

In de vorige jaren zijn dat o.a. geweest: de activiteiten van de OKA (Open Kinder Activiteiten), zoals de kindervakantieweek, de avond(wandel)vierdaagse, paaseieren versieren, Sinterklaasfeest. Ook de Infolijn AB, de Welkomstgroep AB, Halloween groep, Dartclub, BoekenMortel, Spinclub, Automaatje (vervoer ouderen) en ‘Proef de Barrier’ (gezondheidszorg) bijeenkomst ontvingen een bijdrage. Tevens werd een aanzienlijke subsidie aan de WieWitWa Wijk Quiz verleend.

Door bezuinigingen bij de gemeente zijn de wijkactiviteitengroepen afhankelijker geworden van de SFWAB subsidie. Ter informatie: de binnen de SFWAB samenwerkende activiteitengroepen organiseren zelf geen aparte geldinzamelingsacties!

Vergaderingen
De vergaderingen van de SFWAB zijn openbaar en worden gehouden in wijkcentrum De Mortel. Dit jaar hebben wij door corona nog geen vergadering kunnen houden, maar zodra dit enigszins mogelijk is zullen wij dat dan ook doen.

Heeft u een idee of open activiteit voor Achtse Barrier dan kunt u zich altijd aanmelden voor subsidie.

De Donateursactie 2021 staat gepland voor 6 – 27 september; u kunt ons weer steunen met een bijdrage!
Dit kunt u doen door de acceptgiro uit de envelop te gebruiken of door via internetbankieren een bijdrage te storten. Iedere bijdrage is welkom op: bankrekeningnummer: IBAN NL68INGB 0004 4807 78. Bank (BIC): INGBNL2A.

Hebt u vragen of wilt u een activiteit aanmelden voor subsidie? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor bestuur of activiteit? U kunt bellen met het bestuur van de SFWAB: 040 - 262 42 96 of e-mail: sfwab.voorzitter@gmail.com.

Bestuur SFWAB,
Marian, Peter en Hans